De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Is mijn werkgever verplicht een pensioenregeling voor mij te treffen?

Volgens de wet is een werkgever niet verplicht om voor hun werknemers een pensioenregeling te treffen. Je werkgever is wel verplicht om jou een pensioenregeling aan te bieden als dit is opgenomen in je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of wanneer je werkgever binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds valt.

Kan ik zelf aanvullend sparen voor een hoger pensioen?

Je kunt op verschillende manieren sparen voor een aanvulling op je pensioen. Naast sparen op een bankrekening, is het ook mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen via een lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct. Soms is het ook mogelijk om extra te sparen in de pensioenregeling van je werkgever. In hoeverre deze mogelijkheden kunnen worden benut, hangt af van de mogelijkheden die je pensioenregeling heeft en de ruimte die je van de Belastingdienst krijgt. Het is namelijk niet toegestaan om onbeperkt te sparen voor pensioen. Laat je daarom deskundig adviseren over je persoonlijke situatie.

Waar kan ik informatie over mijn opgebouwd pensioen vinden?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kun je nagaan hoeveel AOW en pensioen je hebt opgebouwd en wat je te bereiken pensioen is. Ook kun je je actueel Uniform Pensioenoverzicht (UPO) raadplegen.

Wat is een UPO?

Dit is een Uniform Pensioenoverzicht. Dit overzicht krijg je als je deelneemt in een pensioenregeling en wordt elk jaar toegestuurd of kun je downloaden bij je pensioenuitvoerder. Op het overzicht kun je nagaan welk bedrag je kunt verwachten als je met pensioen gaat of als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt. Je kunt dus meerdere UPO’s hebben als je bij meerdere werkgevers pensioen hebt opgebouwd.

Waar kan ik nagaan of ik in het verleden pensioen heb opgebouwd?

Je kunt contact opnemen met de Servicedesk van het Pensioenregister als je niet weet of je bij werkgevers in het verleden pensioen hebt opgebouwd. De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer 020-7512870 en e-mailadres info@mijnpensioenoverzicht.nl

Wat is waardeoverdracht?

Wanneer je dienstverband bij je werkgever eindigt, dan stopt daarmee ook de pensioenopbouw bij je (inmiddels) oude werkgever. Als je een nieuwe werkgever hebt waar je pensioen opbouwt kun je een keuze maken: laat je het opgebouwd pensioen bij je oude werkgever staan óf kies je ervoor om je opgebouwd pensioen bij je oude werkgever mee te nemen naar je nieuwe werkgever.

Is waardeoverdracht verstandig?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Belangrijk is een vergelijking te maken tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Als je een nieuwe regeling een eindloonregeling is kan waardeoverdracht verstandig zijn. Zeker als je verwacht bij je nieuwe werkgever carrière te maken. Heeft je nieuwe werkgever een pensioenregeling op basis van beschikbare premie, dan kan overdracht juist niet verstandig zijn.  Omdat er veel verschillende pensioenregelingen bestaan is een goede vergelijking ingewikkeld. Het is daarom verstandig om een pensioendeskundige in te schakelen. Als de dekkingsgraad van het overdragende of ontvangende pensioenfonds te laag is, is het niet toegestaan om een waardeoverdracht te laten uitvoeren.

Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (de beleggingen) van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in procenten, dus bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies voldoende geld in kas om alle toekomstige uitkeringen te betalen. Omdat er altijd een kleine buffer moet zijn, is de ondergrens op 110% gesteld voordat pensioenen verhoogd mogen worden.