De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Tijdelijke versoepeling RVU-heffing

Wat is een RVU?
Wat is een RVU-heffing?
Wat houdt de versoepeling van de RVU-heffing in?
Wat is de ingangsdatum van de versoepeling?
Wat zijn de voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling?

Mijn pensioen

Is mijn werkgever verplicht een pensioenregeling voor mij te treffen?
Kan ik zelf aanvullend sparen voor een hoger pensioen?
Waar kan ik informatie over mijn opgebouwd pensioen vinden?
Wat is een UPO?
Waar kan ik nagaan of ik in het verleden pensioen heb opgebouwd?
Wat is waardeoverdracht?
Is waardeoverdracht verstandig?
Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?

De Unie op social media