De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een heffingskorting?

Dit is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Er zijn verschillende heffingskortingen. Welke heffingskorting je ontvangt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zo krijg je bijvoorbeeld de arbeidskorting als je in loondienst werkt.

Kan ik bij meerdere werkgevers tegelijkertijd de loonheffingskorting laten toepassen?

Nee, dit is niet mogelijk. Je kunt maar bij één werkgever de loonheffingskorting laten toepassen. Hiermee moet je rekening houden met het invullen van de loonbelastingverklaring. Je kunt het beste de loonheffingskorting laten toepassen bij de werkgever waar je het hoogste salaris ontvangt.

Hoe werkt de fiscale verrekening vakbondscontributie?

Via een speciale fiscale regeling kun je een deel van de jaarcontributie terugkrijgen die je betaalt voor je lidmaatschap van De Unie. Dit financiële voordeel krijg je niet terug van De Unie, maar van je eigen werkgever. De werkgever verrekent het bedrag van de contributie dat op de jaaropgave staat eenmalig met je bruto maandsalaris. Dit betekent concreet dat het bedrag bruto wordt ingehouden en netto weer wordt uitbetaald op dezelfde loonstrook. Dit kan, afhankelijk van de hoogte van je inkomen, een voordeel opleveren van ruim 50% van de jaarcontributie.

Is mijn werkgever verplicht mee te werken aan de fiscale verrekening vakbondscontributie?

Een werkgever is niet verplicht om hier aan mee te werken, behalve wanneer dit door De Unie is afgesproken in de cao. Indien je niet weet of het in de cao is afgesproken, kun je dit bij je werkgever navragen.

Kan ik met terugwerkende kracht de vakbondscontributie fiscaal laten verrekenen?

In beginsel kun je alleen de betaalde contributie in het lopende kalenderjaar fiscaal laten verrekenen als daar afspraken over zijn gemaakt in het kader van de Werkkostenregeling. Indien je werkgever je de mogelijkheid heeft geboden om ook andere jaren te verrekenen, dan maken wij op jouw verzoek een jaaropgave over de gewenste jaren.

Ik heb een ontslag-/transitievergoeding ontvangen. Ik heb gehoord over de middelingsregeling. Hoe werkt die regeling?

Bij de middelingsregeling wordt het inkomen in box 1 over drie aansluitende kalenderjaren (het middelingstijdvak) gemiddeld. Voor elk van de jaren uit het middelingstijdvak wordt de belasting over dit gemiddelde inkomen opnieuw berekend en vergeleken met de belasting die daadwerkelijk in elk van die jaren is betaald. Als de herrekende belasting meer dan € 545,- lager is dan de betaalde belasting, volgt op verzoek een middelingsteruggaaf. Om deze teruggaaf kan pas worden verzocht als alle (definitieve) aanslagen over de jaren van het middelingstijdvak zijn opgelegd. Als de ontslag-/transitievergoeding is ontvangen in 2018 en het meest gunstige middelingstijdvak is 2018-2019-2020, kan het verzoek dus op zijn vroegst pas worden ingediend medio 2021. Een middelingsverzoek staat dus los van de aangiftes over de jaren van het middelingstijdvak en kan separaat worden ingediend. Het verzoek moet zijn ingediend binnen 3 jaar nadat de aanslagen over de jaren van het middelingstijdvak onherroepelijk zijn geworden.