De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Hoeveel kan ik in mijn functie verdienen?

In de wet is niet geregeld hoeveel je moet verdienen als je een bepaalde functie uitoefent. Indien een cao van toepassing is, dient je werkgever zich te houden aan de functie-indeling en bijbehorende loonschalen van de betreffende cao. Is geen cao van toepassing? Dan kun je in principe met je werkgever onderhandelen over de hoogte van je loon. Hierbij moet je werkgever wel rekening houden met het wettelijk minimumloon (WML).

Wat is het wettelijk minimumloon?

In de wet is het loon geregeld dat je als werknemer minimaal als loon moet krijgen op basis van je leeftijd. Dit heeft niets te maken met de functie die je uitoefent of hoeveel ervaring je al hebt opgedaan. Het Wettelijk Minimumloon (WML) is het bruto loon dat werknemers in de leeftijd vanaf 22 jaar minimaal moeten verdienen. Voor werknemers in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar zijn de wettelijke minimumjeugdlonen van toepassing. Twee keer per jaar, per januari en per juli, worden deze lonen verhoogd. 

Heb ik tijdens mijn pauze recht op doorbetaling van mijn loon?

In de Arbeidstijdenwet zijn geen afspraken gemaakt over doorbetaling van loon tijdens pauzes. In principe heb je geen recht op loon tijdens pauzes. Je werkt immers niet. Als in je arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken zijn gemaakt, dan gelden die afspraken.

Heb ik recht op doorbetaling van mijn loon als ik op een feestdag niet werk?

In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt verwacht, is er geen wettelijke regeling voor werknemers dat feestdagen vrije dagen zouden zijn. In je arbeidsovereenkomst, cao of intern bedrijfsreglement kun je nagaan of je vrij bent op een feestdag en tegen welke voorwaarden je loon krijgt doorbetaald.