De Unie, in jouw belang

Inkomen

Mijn werkgever heeft een toezegging gedaan om mijn contract te verlengen of uren uit te breiden. Mag hij hier nog op terugkomen?
Wat is het feitelijke loon?
Is de vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst inclusief gewerkte uren?
Hoeveel kan ik in mijn functie verdienen?
Wat is het wettelijk minimumloon?
Heb ik tijdens mijn pauze recht op doorbetaling van mijn loon?
Heb ik recht op doorbetaling van mijn loon als ik op een feestdag niet werk?