De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Er is minder werk door het coronavirus

Stel: er komt een lockdown en mijn bedrijf gaat dicht. Krijg ik mijn salaris dan nog wel?
Mijn werkgever gaat mijn salaris verlagen. Mag dat?
Ik heb een detacheringsovereenkomst. Krijg ik dan ook salaris doorbetaald en val ik onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Mijn tijdelijke contract wordt door het coronavirus niet verlengd, mag dat?
Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof of vakantie op te nemen omdat er minder werk is?
Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?
Ik ben flexwerker en word werkloos. Wat moet ik doen?
Wat is werktijdverkorting?
Mag mijn werkgever voor mij een WW-uitkering aanvragen bij het UWV omdat er te weinig werk is?

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Mijn werkgever komt niet in aanmerking voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), en vraagt mij om een loonoffer. Mag dat?
Mijn werkgever doet beroep op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), maar wil ook dat ik salaris inlever tijdens deze periode. Mag dat?
Mijn werkgever maakt gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), maar verlengt mijn tijdelijk contract niet. Mag dat?
Ik val onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Heb ik naast mijn reguliere salaris dan ook recht op toeslagen en uitkeringen, zoals vakantiegeld, pensioen en onregelmatigheidstoeslag?
Wat is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) val?
Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) val?
Moet ik iets doen of aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Moet ik stoppen met werken terwijl ik onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) val?

Mijn werkplek en corona

Moet ik akkoord gaan met tijdelijk ander werk of een andere werkplek?
Ik denk dat ik behoor tot een risicogroep. Mijn werkgever heeft ruimschoots maatregelen getroffen, maar ik voel me hier toch niet gerust op. Wat kan ik doen?
Mijn werkgever is niet in staat om de 1,5 meter-maatregel te handhaven, en als ik dit aankaart bij mijn baas dan zegt hij: ‘Als je niet komt werken dan is dat werkweigering’. Is dat zo?
Volgens mijn huisarts hoor ik bij een risicogroep en kan ik beter niet komen werken. Mag mijn werkgever dan zeggen dat ik verlofdagen moet gebruiken?
Ik twijfel of ik naar werk kan. Kan mijn werkgever me dat verplichten?
Ik heb geen vaste werkplek. Is het besmettingsgevaar groter op een flexplek?
Mag mijn werkgever mijn lichaamstemperatuur opnemen?
Ik behoor tot de risicogroep. Moet ik komen werken?
Mag ik nog naar mijn werk?
Ik moet naar mijn werk komen. Hoe kan ik mezelf en mijn collega’s om me heen beschermen?
Moet mijn werkgever maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Wat kun je samen met je werkgever doen om het risico op besmetting te verkleinen?
Kan ik van mijn werkgever eisen dat hij beschermingsmiddelen tegen corona aanbiedt?
Ik ben besmet met het coronavirus, moet ik dit aan mijn werkgever vertellen?
Heb ik recht op loon als ik het coronavirus heb of in quarantaine moet en daardoor niet kan werken?
Kan mijn werkgever mij verplichten om thuis te werken?
Ik zit in quarantine omdat iemand in mijn naaste omgeving is besmet. Wat zijn mijn rechten en plichten?
Mijn huisgenoot heeft klachten. Moet ik nu thuis blijven van werk?

Corona en (werk)reizen

Ik heb een vakantie gepland die is geannuleerd, kan ik mijn verlofdagen terugboeken of -krijgen?
Ik wil mijn vakantie intrekken, mag mijn werkgever dat weigeren?
Mag mijn werkgever mij verbieden om op vakantie te gaan naar het buitenland?
Ik ben in een gebied geweest waar corona heerst, mag ik aan het werk?
Ik ben in een gebied waar het coronavirus heerst en er geldt een uitreisverbod. Hoewel ik niet ziek ben, kan ik nu niet werken. Moet ik dan extra vrije dagen opnemen?
Mijn werkgever vraagt mij voor werk te reizen naar een risicogebied. Kan ik dit weigeren?

Thuiswerken vanwege corona

Ik werk nu thuis vanwege de coronamaatregelen. Heb ik nog recht op mijn reiskostenvergoeding?
Ik heb geen (geschikte) laptop waarmee ik thuis kan werken. Moet mijn werkgever hiervoor zorgen?
Kan ik verplicht worden thuis te werken vanwege het coronavirus, ook al voel ik me goed?

BHV

Ik ben BHV’er, wat kan ik doen en waar moet ik rekening mee houden?
Wat verandert er met het coronavirus aan de handelingen rondom reanimatie en beademing?
Welk handelingsperspectief is er met betrekking tot ontsmetting bij BHV-acties?  

Zzp'ers

Wat betekent het coronavirus voor zzp’ers?

Ondernemingsraad en corona

Welke rol kan en moet de ondernemingsraad innemen?

Mijn arbeidscontract en corona

Mijn werkgever komt niet in aanmerking voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), en vraagt mij om een loonoffer. Mag dat?
Mijn werkgever heeft een toezegging gedaan om mijn contract te verlengen of uren uit te breiden. Mag hij hier nog op terugkomen?
Mijn werkgever heeft toegezegd om mijn contract voor bepaalde tijd te verlengen, maar doet dit nu toch niet. Mag dat?
Mijn contract voor bepaalde tijd wordt niet verlengd, mag dat?
Ik zou beginnen bij een nieuwe werkgever, maar dat gaat door corona niet door. Mag dat?
Ik word ontslagen in mijn proeftijd, mag dat?
Mijn werkgever mag geen ontslag aanvragen als hij tegemoetkoming krijgt via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Mag ik wel een vaststellingsovereenkomst sluiten?
Ik heb een nulurencontract, moet mijn werkgever mij doorbetalen?

Privacy, de AVG en het coronavirus

Hoe zit het met de AVG tijdens de coronacrisis?

Langdurig ziek, re-integratie en het coronavirus

Ik was aan het re-integreren en moet nu thuis werken, hoe werkt dat?

De Unie op social media