De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bijzondere bepaling in je arbeidsovereenkomst waarbij je wordt beperkt in je mogelijkheden om na afloop van de arbeidsovereenkomst voor een soortgelijke werkgever te gaan werken of voor jezelf te gaan werken. In een concurrentiebeding kun je zoal worden beperkt in het soort werkzaamheden die je voor een nieuwe werkgever mag uitvoeren,  in het soort bedrijf waarvoor je mag werken, in de regio waar de nieuwe werkgever gevestigd mag zijn en in de looptijd waarin je wordt beperkt.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een soort concurrentiebeding waarbij afspraken zijn gemaakt over relaties van je werkgever waarmee je na einde dienstverband geen contact mag onderhouden.

Mag mijn werkgever een concurrentiebeding met mij afspreken?

Een concurrentiebeding is pas geldig als het schriftelijk is overeengekomen en wanneer je als werknemer meerderjarig bent.

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de werkgever een concurrentiebeding opnemen.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als je werkgever daarbij schriftelijk motiveert welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het concurrentiebeding voor jou noodzakelijk maakt. Als deze motivatie ontbreekt in je tijdelijk contract is het beding dus ongeldig (nietig).

Let wel, in je cao kunnen mogelijk  afspraken zijn gemaakt dat voor specifieke functies geen concurrentiebeding mag worden opgenomen ongeacht de duur van je contract.

Wat kan ik doen om van mijn concurrentiebeding af te komen?

Als je concurrentiebeding geldig is en je wilt bijvoorbeeld toch voor jezelf beginnen, dan kun je met je werkgever overleggen of het concurrentiebeding komt te vervallen of dat het wordt omgezet in een relatiebeding. Kom je er met je werkgever niet uit, dan kun je overwegen om een procedure te starten via de rechter. De rechter geeft een oordeel over de geldigheid van het concurrentiebeding waarbij de belangen van de werknemer en de belangen van de werkgever zorgvuldig ten opzichte van elkaar worden gewogen.

Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een verbod op nevenwerkzaamheden?

Nevenwerkzaamheden zijn werkzaamheden die je naast je baan kunt doen. Dit kan zowel om betaald als onbetaald werk gaan dus ook om vrijwilligerswerk. Een concurrentiebeding geldt voor de periode nadat je arbeidsovereenkomst is geëindigd. Een verbod op nevenwerkzaamheden geldt alleen gedurende de periode van je arbeidsovereenkomst.