De Unie, in jouw belang

Nieuws over Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars: pensioen

In dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de stemmingen over de nieuwe pensioenregeling die vakorganisaties en…

Zorgverzekeraars Nederland: pensioen

In dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de pensioenbesprekingen tussen de vakorganisaties en werkgevers aangesloten…

Zorgverzekeraars: Update

In dit bericht informeren wij  je over de cao-onderhandelingen, pensioenoverleg, sectoroverleg en de landelijke stand van zaken…

CZ: reoganisatie

In november heeft HR CZ De Unie geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het traject ForCZ en de effecten ervan op de werkgelegenheid…

Zorgverzekeraars: Uitslag stemming cao

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de uitslag van de stemming bij De Unie over het eindbod van…

Zorgverzekeraars: Een update

De stemming over het eindbod is bij De Unie afgerond. Leden konden hun stem uitbrengen tot maandag 24 oktober 2022. De ledenstemming bij…

Zorgverzekeraars: Een update

In dit bericht informeer ik je over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en de cao.     …

Zorgverzekeraars: Eindbod cao

Sociale partners zijn enkele maanden in onderhandeling geweest voor een nieuwe cao maar helaas zonder onderhandelingsresultaat. Werkgevers…

Zorgverzekeraars: Cao-onderhandelingen

De Unie onderhandelt met jouw werkgever over een nieuwe cao. Op 26 september kwam de werkgeversdelegatie met een loonbod van 3,75%…

Zorgverzekeraars: onderhandelingen cao

Hoewel de huidige cao Zorgverzekeraars nog tot 1 oktober 2022 loopt, zijn sociale partners in april begonnen aan de onderhandelingen voor…

Zorgverzekeraars: Cao-onderhandelingen

De huidige cao Zorgverzekeraars loopt nog tot 1 oktober 2022. Sociale partners zijn in april begonnen aan de onderhandelingen voor een…

Zorgverzekeraars: pensioen

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts,  je over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en wat we hier mee…

Zorgverzekeraars: cao en pensioen

  In deze nieuwsbrief aandacht voor zaken op het gebied van pensioen en cao. Hieronder een toelichting per item. …

Zorgverzekeraars: Pensioenregeling

Zoals eerder in de nieuwsbrieven is gemeld, is per 1 januari 2022 een nieuwe pensioenregeling van kracht. Tijd om je daar meer inhoudelijk…

Zorgverzekeraars: update

Op vrijdag 1 oktober hebben De Unie en de andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt met Zorgverzekeraars Nederland over…

Zorgverzekeraars: update

Op donderdag 9 september hebben wij en de andere vakorganisaties onderhandeld met Zorgverzekeraars Nederland over het pensioen en cao. Over…

CZ: sociaal plan

Een krappe meerderheid van de leden van De Unie heeft ingestemd met het nieuwe sociaal plan van CZ. Omdat de leden van de andere…

Zorgverzekeraars: een update

Op donderdag 2 september hebben De Unie en de andere vakorganisaties onderhandeld met Zorgverzekeraars Nederland over het pensioen en de…

VGZ: Cao 2021-2022

De stemming over de nieuwe VGZ-cao is afgesloten met een duidelijke uitslag. De leden van De Unie zijn in grote meerderheid akkoord gegaan…

CZ: stemming onderhandelingsakkoord CZ

Op vrijdag 9 juli 2021 heeft De Unie een onderhandelingsakkoord gesloten met CZ over een nieuw sociaal plan. Op de ontslagvergoeding hebben…

VGZ: cao-onderhandelingen

Op 9 juli 2021 heeft De Unie weer overleg gevoerd met VGZ. We hebben geprobeerd om een cao af te sluiten die past bij VGZ en waarin de…

CZ: Akkoord over sociaal plan

  Op 9 juli 2021 heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt met CZ over een nieuw sociaal plan. De onderhandelingen hebben…

Zorgverzekeraars: cao en pensioen

Op dinsdag 6 juli hebben De Unie en de andere vakorganisaties onderhandeld met Zorgverzekeraars Nederland over jouw pensioen en cao.…

VGZ: verslag cao-overleg 30 juni 2021

De cao-onderhandelingen van 30 juni 2021 waren bedoeld als laatste dag van de onderhandelingen. Helaas hebben we nog geen overeenstemming…

Zorgverzekeraars: Cao en pensioen

In dit bericht lees je over de onderhandeling op maandag 21 juni 2021 voor een nieuwe cao Zorgverzekeraars per oktober 2021 en…

CZ: verslag sociaal plan 8 juni 2021

Op 8 juni 2021 heeft De Unie weer overleg gevoerd met CZ over jouw sociaal plan. Partijen hebben elkaar op enkele technische punten kunnen…

Zorgverzekeraars: cao en pensioen

Met deze nieuwsbrief informeer ik je over de onderhandeling op maandag 7 juni 2021 voor een nieuwe cao per oktober 2021 en pensioenregeling…

VGZ: Verslag cao-overleg 25 mei 2021

Op dinsdag 25 mei 2021 hebben wij opnieuw gesproken met VGZ over de nieuwe cao. Inhoudelijk hebben we vooral gesproken over enkele…

CZ: verslag overleg sociaal plan

Op 17 mei 2021 is opnieuw overleg gevoerd over het sociaal plan van CZ. Dit overleg hebben we gebruikt om te inventariseren over welke…

Zorgverzekeraars: van alles wat

Dit bericht bevat van alles wat, namelijk een update over het pensioentraject, de eerste stap naar een nieuwe cao, een mooi…

Cao overleg VGZ 10 mei 2021

Op 10 mei 2021 heeft De Unie met VGZ gesproken over jouw cao. De sfeer van het overleg is zakelijk en doelgericht. We hebben goede…

Cao overleg VGZ, 7 april 2021

De cao-onderhandelingen zijn op 7 april 2021 gestart. Jouw werkgever heeft in het eerste overleg een aantal thema’s benoemd die voor VGZ…

VGZ: cao-overleg

Cao-onderhandelingen VGZ Het overleg over de nieuwe VGZ-cao is begonnen. Op woensdag 7 april 2021 hebben alle partijen aangegeven…

Cao-overleg VGZ

De cao voor VGZ-medewerkers loopt af op 31 mei 2021. Inmiddels heeft De Unie data vastgelegd voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao.…

De Unie bij Zorgverzekeraars

Hier vind je informatie over de ontwikkelingen die voor de zorgverzekeraars belangrijk zijn. En je vindt informatie die te maken heeft met de cao voor de Zorgverzekeraars.

De Unie vertegenwoordigt medewerkers van zorgverzekeringsbedrijven. Wij zijn actief betrokken bij de totstandkoming van de Cao voor de Zorgverzekeraars en de pensioenregeling van de sector. Ook sluiten we bij bedrijven sociaal plannen af. Op individueel vlak ondersteunen wij leden bij vragen over arbeidsvoorwaarden en loopbaan.

Zorgverzekeraars behartigen, als maatschappelijke ondernemers, de belangen van hun verzekerden. De Unie behartigt de belangen van medewerkers. Ben je werkzaam bij CZ, DFZ, DSW, Eno, IptiQ, Menzis of Zorg en Zekerheid? Dan is De Unie er voor jou!

Ben je werkzaam bij een van de andere zorgverzekeraars. Dan is De Unie er ook voor jou.

De Unie bij Zorgverzekeraars

Als intermediair tussen zorgvragers (verzekerden) en zorgaanbieders vervullen de zorgverzekeraars een centrale rol binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De groei van ziekenfonds naar zorgverzekeraar, de fusies tot acht zorgverzekeraars, de invoering van de basisverzekering en de vergaande automatisering vragen veel aanpassingsvermogen van de circa 15.000 werknemers bij de zorgverzekeraars.

Deze snelle ontwikkelingen hebben gevolgen voor de kwantitatieve werkgelegenheid. Er zijn minder mensen nodig om het werk te doen. Het heeft ook gevolgen voor de kwalitatieve werkgelegenheid. Administratief werk verdwijnt voor een belangrijk deel, wat resteert is hoogwaardig werk. De Unie spant zich in om de werknemers in staat te stellen de ontwikkelingen in de sector bij te houden.

Krimp van de branche-organisatie

In 2015 heeft VGZ besloten een eigen cao te willen. Deze cao is in overleg met De Unie tot stand gebracht. Daarmee is de Cao voor de Zorgverzekeraars niet meer van toepassing op de medewerkers van VGZ. De Cao voor de Zorgverzekeraars geldt voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met een van de volgende zorgverzekeraars: CZ, De Friesland zorgverzekeraar, DSW, Eno, Menzis en Zorg&Zekerheid. En daarnaast een aantal organisaties die deze Cao vrijwillig toepassen, bijvoorbeeld Zorgverzekeraars Nederland.

Pensioenfonds SBZ

De Unie wordt door professionals en door leden vertegenwoordigd in het bestuur, en de deelnemersraad van het SBZ, het pensioenfonds voor de Zorgverzekeraars. We worden door professionals vertegenwoordigd in het sectorfonds. Het sectorfonds houdt zich bezig met de verbeteringen van de bedrijfsoverstijgende arbeidsvoorwaarden

Downloads

Zorgverzekeraars Salarisschalen Zorgverzekeraars juli 2018 - 18 KB