De Unie, in jouw belang

Nieuws over Verzekeringsbedrijven

Verzekeringsbedrijven: update

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijven. [maxbutton…

ONVZ: Verlenging sociaal plan

Recent heeft Henk-Jan Maas, clustermanager HR & Facilitair van ONVZ, De Unie en de andere vakorganisaties benaderd met het verzoek om…

Verzekeraars: Update

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de nieuwe sociale agenda, de stand van zaken van diverse…

DAS: stemming sociaal plan

Op 31 december 2021 liep het sociaal plan van DAS af. De vakorganisaties en HR DAS hebben in de maanden januari, februari en maart drie…

Allianz: sociaal plan

Geruime tijd geleden heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, je laten weten dat de onderhandelingen over het nieuwe sociaal plan…

Week van de Vakbond bij Aegon

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 mei 2021 is het de Week van de Vakbond voor Aegon. Tijdens deze week organiseert…

ONVZ: sociaal plan

De Unie heeft onlangs met ONVZ afspraken gemaakt voor het nieuwe sociaal plan. Het resultaat van de onderhandelingen kun je …

Cao Verzekeringsbedrijven 2021

Op 3 december 2020 heeft De Unie een onderhandelingsakkoord bereikt over de bedrijfstakcao Verzekeringsbedrijven. De gemaakte…

Overleg sociaal plan ONVZ

De Unie is door jouw werkgever uitgenodigd om te onderhandelen over het sociaal plan van ONVZ. Dit overleg start op donderdag 5 november.…

Allianz: sociaal plan

  Op 13 juli 2020 is door De Unie opnieuw gesproken met Allianz over het sociaal plan. We hebben al een groot aantal keren…

De Goudse: Arbeidsvoorwaarden

De Goudse heeft een aantal jaren geleden de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers met een Tiel / Utrecht verleden eenzijdig aangepast.…

De Unie bij Verzekeringsbedrijven

De Unie bij Verzekeringsbedrijven

CAO

In Nederland zijn tientallen grotere en kleinere verzekeringsbedrijven actief. Sommigen hebben een eigen bedrijfs-cao, zoals NN Group en a.s.r./Aegon. Veel anderen zijn aangesloten bij de Cao voor het Verzekeringsbedrijf. De Unie sluit met het Verbond van Verzekeraars de cao af.

Individuele belangenbehartiging

Heb je te maken met een dreigend individueel conflict of wil je persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er ook om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Je kunt de Uniedeskundigen om raad vragen via dit e-mailadres of telefoonnummer 0345 – 851 963.

Medezeggenschap

De Unie werkt nauw samen met de ondernemingsraden bij verzekeringsbedrijven. Wij spreken 3 keer per jaar met het BTO, het overleg van de ondernemingsraden in de sector. Bij onderhandelingen over een sociaal plan is er ook overleg tussen De Unie en de ondernemingsraad van het bedrijf.

Onderscheidend en modern

Jij werkt bij een verzekeringsbedrijf en daar past een moderne vakorganisatie bij die werkt in jouw belang. Dat is écht De Unie. De Unie kiest voor moderne arbeidsverhoudingen met gedeelde doelstellingen: werken aan een organisatie met toekomst. De Unie is er voor jou! De Unie is een groot voorstander van individuele keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden.
De Unie is onderscheidend in aanpak en in beleid. Wij luisteren naar wat jij als medewerker wilt en klankborden graag met jou en je vertegenwoordiger in de medezeggenschap.

Downloads

Verzekeringsbedrijven Verzekeringsbedrijf cao 2022-2023 - 633 KB