De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over Verzekeringsbedrijven

VGZ: Adviesaanvraag KS&O 2020

Deze week wordt de adviesaanvraag KS&O 2020 gepresenteerd aan de medewerkers van KS&O. Er wordt al langere tijd gesproken over deze…

Organisatieontwikkeling ONVZ

Op dinsdag 19 februari 2019 is er overleg gevoerd tussen De Unie en de werkgever. Ik ben in dit gesprek bijgepraat over de…

Sociaal plan DAS

De Unie heeft de Unie-leden enige tijd geleden gevraagd om te stemmen over het sociaal plan. We hebben het sociaal plan met een…

MN Services: Stand van zaken cao

Hierbij informeren wij over de stand van zaken met betrekking tot een nieuwe cao. In december berichten wij de Unie-leden dat: …

Sociaal plan DAS

De Unie heeft met de werkgever overeenstemming bereikt over een nieuw sociaal plan. Ik heb de Unie-leden daarover geïnformeerd…

HDI: Onderhandelingen sociaal plan

Op 2 augustus 2018 heeft De Unie samen met andere vakorganisaties overleg gehad met HDI over het sociaal plan. We hebben een…

De Unie bij Verzekeringsbedrijven

De Unie bij Verzekeringsbedrijven

De Unie sluit met verschillende verzekeringsbedrijven een sociaal plan af indien er sprake is van een reorganisatie. Dit is de praktijk bij Allianz, Generali, de Goudse Verzekeringen, ONVZ, Univé en vele anderen. Op de achtergrond zijn wij continu bezig met het monitoren van de gang van zaken zoals de uitvoering van cao-projecten, de effectiviteit van het sociaal plan, reorganisaties, strategieontwikkelingen, pilots en studies. Allemaal zaken waar je mee te maken hebt en waar De Unie jouw belang vertegenwoordigt.

Individuele belangenbehartiging

Heb je te maken met een dreigend individueel conflict of wil je persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er ook om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Je kunt de Uniedeskundigen om raad vragen via dit e-mailadres of telefoonnummer 0345 – 851 963.

Medezeggenschap

De Unie werkt nauw samen met de ondernemingsraden bij verzekeringsbedrijven. Wij spreken 3 keer per jaar met het BTO, het overleg van de ondernemingsraden in de sector. Bij onderhandelingen over een sociaal plan is er ook overleg tussen De Unie en de ondernemingsraad van het bedrijf.

CAO

In Nederland zijn tientallen grotere en kleinere verzekeringsbedrijven actief. Sommigen hebben een eigen bedrijfscao. Anderen zijn aangesloten bij de Cao Verzekeringsbedrijven. De Unie is een belangrijke onderhandelingspartner, De Unie sluit met de werkgeversorganisatie (Verbond van Verzekeraars) twee cao’s af. De binnendienst- en de buitendienstcao.

Onderscheidend en modern

Jij werkt bij een verzekeringsbedrijf en daar past een moderne vakorganisatie bij die werkt in jouw belang. Dat is écht De Unie. De Unie kiest voor moderne arbeidsverhoudingen met gedeelde doelstellingen: werken aan een organisatie met toekomst. De Unie is er voor jou!
De Unie is een groot voorstander van individuele keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden.
De Unie is onderscheidend in aanpak en in beleid. Wij luisteren naar wat jij als medewerker wilt en klankborden graag met jou en je vertegenwoordiger in de medezeggenschap.

Sociale Agenda

Voor de sector is een sociale agenda voor de middellange termijn 2014-2018 afgesproken.  De ontwikkelingen binnen de verzekeringssector volgen elkaar snel op. Veranderende  marktomstandigheden, economische tegenwind, veranderende businessmodellen, toenemende regel- en wetgevingsdruk en een achteruitlopende werkgelegenheid   zorgen voor een hoop onrust.

De sociale agenda focust op de thema’s arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Centraal staan enerzijds de positie van de werknemers en anderzijds de behoeften van het verzekeringsbedrijf. Samen moeten we ervoor zorgen dat medewerkers en bedrijf in staat zijn zich tijdig aan te passen aan de veranderende omstandigheden in de sector. Download de Sociale Agenda 2014 – 2018.

Bedrijven

Allianz Nederland Groep

Allianz Nederland Groep

Downloads