De Unie, in jouw belang

Nieuws over Retail Non-Food

Inretail: Moeizame start cao-overleg

De afgelopen maanden hebben wij voorbereidende overleggen gevoerd met werkgeversorganisatie Inretail om de basis te leggen voor een goede…

INretail: Breng je stem uit

Dinsdag 17 november heeft De Unie, samen met INretail en de betrokken vakorganisaties CNV Vakmensen, AVV en RMU een cao-resultaat…

Cao-overleg retail non food

Maandag 9 november hebben we een uitnodiging voor cao-overleg voor de retail non-food ontvangen. Het overleg start donderdag 12…

Wehkamp: Finaal bod sociaal plan

Dinsdag 7 juli 2020 heeft De Unie, samen met de andere bonden overleg gehad met Wehkamp over de inhoud van het sociaal plan. Naar…

Wehkamp: Update

De Unie is door Wehkamp op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit om te reorganiseren. Twee besluiten liggen er nu voor: sluiting…

De Unie bij Retail Non-Food

Gratis coach op afstand. Lees hier verder.

De nieuwe cao “Retail Non-Food” geldt vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2022. Werk jij voor een bedrijf dat het merendeel van zijn omzet haalt uit de verkoop van producten, niet zijnde voedsel? Dan is de kans erg groot dat deze cao op jou van toepassing is!

Werken in of voor een winkelbedrijf is een mooi vak. Een vak dat in beweging is en daardoor dus ook steeds meer van jou vraagt. Niet alleen met betrekking tot kennis over de producten, maar ook van jouw flexibiliteit in de breedste zin van het woord. De concurrentie is behoorlijk toegenomen, onder andere door de groei van webshops. Daarnaast bezoeken klanten een winkel tegenwoordig veel meer voor de beleving en voor de service die ze willen ontvangen.

Om aan te sluiten op deze ontwikkeling moeten medewerkers en retailers veranderen van alleen verkoper naar ambassadeur van een winkel of een merk. Dat is goed voor de klanten, goed voor de omzet en daarmee ook goed voor jou!

De Unie is ervan overtuigd dat medewerkers alleen ambassadeur van een winkel of merk willen en kunnen worden, als ze hun werkomgeving prettig vinden. Goede, moderne en flexibele arbeidsvoorwaarden zijn essentieel voor zo’n prettige werkomgeving. Daarom legt De Unie hier de nadruk op tijdens de cao-onderhandelingen. Maar ook bij de initiatieven die in jouw bedrijfstak daarvoor – samen met De Unie – worden ontplooid.

Zo kun je gratis een loopbaanscan voor jezelf maken, is de afspraak over de opbouw van een persoonlijk ontwikkelbudget dat je kunt gebruiken om opleidingen te volgen voortgezet, kun je gebruik maken van een gratis coach en zetten we vol in op jouw duurzame inzetbaarheid. Dit, om eraan bij te dragen dat je gezond en met behoud van welzijn nu en in de toekomst je werk kan verrichten.

Lees hier nog meer over de Retail non food.

Downloads