De Unie, in jouw belang

Nieuws over Contractcatering

Contractcatering:

In dit bericht informeren wij je over de start van de onderhandelingen voor een nieuwe branche-cao vanaf 1 april 2024.…

Contractcatering: Update

In dit bericht aandacht voor de komende cao-onderhandelingen, RVU en Codekamer Contractcatering. [maxbutton id="33"…

Contractcatering: cao

In dit bericht aandacht voor de komende cao-onderhandelingen, de looptijd van de RVU, pensioengesprekken en het stoppen van de…

Contractcatering: Update

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen. [maxbutton id="33"…

Contractcatering: Pensioen

Met dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de langlopende pensioenbesprekingen tussen vakorganisaties en werkgevers in…

Contractcatering: Een update

In dit bericht informatie over de generatiepactregeling, medewerkersonderzoek, het cateringcongres en de codekamer…

Contractcatering: Een update

Pensioen Op 17 oktober 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties in de horeca en contractcatering overlegd over…

Contractcatering: Pensioen

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de horeca,…

Contractcatering: Pensioen, cao en RVU

We zijn nu in onderhandeling over jouw pensioenregeling, maar veel hangt af van nieuwe wetgeving uit Den Haag. Goed nieuws is dat…

Contractcatering: pensioencontract

In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de besprekingen om tot een nieuwe pensioenregeling voor de…

Contractcatering: Leden stemmen in

Na een lang traject van onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de contractcatering, hospitality en de inflight…

Contractcatering: Cao-onderhandelingen

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we aan een nieuwe cao met…

Contractcatering: Cao-onderhandelingen

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we aan een nieuwe cao met…

Contractcatering: cao-onderhandelingen

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we aan een nieuwe cao met…

Contractcatering: Cao-onderhandelingen

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. Deze cao is eigenlijk een tussenstap op weg naar een nieuwe cao. We gebruiken deze…

Contractcatering: Een update voor jou

Met deze nieuwsbrief informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je graag over een paar actuele zaken in de contractcatering, zoals de…

Onderhandelingen cao Contractcatering

Met deze nieuwsbrief informeer ik je over een onderhandelingsresultaat dat cao-partijen met elkaar hebben bereikt over een nieuwe cao voor…

Contractcatering: onderhandelingen cao

Vorig jaar 1 april 2020 is de cao-contractcatering verlopen. Dit viel samen met de eerste lockdown als gevolg van de coronacrisis. In de…

Contractcatering: RVU-regeling

De Unie, de andere vakbonden en de werkgevers in de contractcatering hebben afspraken gemaakt over "eerder kunnen stoppen met werken met…

De Unie bij Contractcatering

De Unie is er voor alle werknemers in de contractcatering. We spannen ons in voor een goede cao, sociaal plannen en regelingen die het werken in de catering prettig en veilig maken. Uiteraard zijn we er ook voor persoonlijk advies op allerlei terreinen voor onze Unieleden.

 

Downloads