De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over Chemie

Cao Sabic IP 2019. Wat en.. voor wie?

In deze nieuwsbrief geven wij informatie over het proces en leggen wij uit wat het streven van De Unie is in aanloop naar de cao,…

De Unie bij Chemie

De Unie is zeer actief in de chemische sector. Wij zijn betrokken bij het overleg over arbeidsvoorwaarden in honderden verschillende bedrijven. Daarnaast zijn we partij bij een aantal landelijke cao’s (bereide verf- en drukinktindustrie, papierindustrie, kunststof- en rubberindustrie) en een groot aantal onderneming-cao’s (AKZO Nobel, DSM). Door differentiatie en maatwerk te leveren, proberen we bij de vorming van arbeidsvoorwaarden rekening te houden met het diverse karakter van de sector. We vinden dat niet alleen per onderneming of bedrijfstak, maar ook per individu voldoende keuzemogelijkheden moeten worden ingebouwd.

De totale werkgelegenheid binnen de chemische sector zal de komende jaren waarschijnlijk oplopen tot rond de 100.000. De meeste werknemers binnen de sector zijn hoog opgeleid. In de toekomst zal, door verdergaande technologische ontwikkelingen, van hen steeds meer verwacht gaan worden.

Bedrijven