De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De Unie bij ABU

De Unie behartigt in de uitzendbranche zowel de belangen van de flexwerkers (uitzendkrachten en gedetacheerden), als van de vaste medewerkers in dienst van de uitzendbureaus. Daarnaast zijn we bestuurlijk vertegenwoordigd in de SNCU: de ‘politie’ in de uitzendbranche, STAF: de organisatie die zich sterk maakt voor veilig en gezondheid werken in de uitzendbranche en STOOF: voor opleidingen binnen de uitzendbranche.   Zowel voor de flexwerkers als voor vast personeel. De Unie is partij bij de cao ABU voor Uitzendkrachten en de cao voor Vaste Medewerkers. De betrokken werkgevers zijn verenigd in de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

STOOF

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is in 2003 opgericht door de ABU, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. Sinds 1 januari 2008 zijn de NBBU en de LBV ook vertegenwoordigd binnen het STOOF-bestuur. STOOF werkt voor alle flexorganisaties die afdragen aan de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). STOOF adviseert, stimuleert en (mede-) financiert de opleiding en ontwikkeling van flexkrachten en vaste medewerkers binnen de uitzendbranche. Uitzendorganisaties kunnen een beroep doen op STOOF voor advies, financiële ondersteuning, kennis en hulp bij implementatie. Dit doet STOOF: kennisdeling, pilotprojecten, financiële ondersteuning, praktische ondersteuning en netwerken.

SNCU

De SNCU (Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten) is een stichting die de naleving van de cao’s in de uitzendbranche bevordert. Dit doet de SNCU door voorlichting te geven over deze cao’s en door controles bij uitzendbureaus uit te voeren. Het belang van het werk van de SNCU is bevordering van eerlijke concurrentie en erop toezien dat uitzendkrachten ontvangen waar ze volgens de cao recht op hebben. De SNCU is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitzendbranche. Aan de werkgeverszijde is dat de ABU en de NBBU en aan de werknemerszijde FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie.

STAF

De Stichting Arbo Flexbranche (STAF) is opgericht om de uitzendbranche te faciliteren in een veilige en gezonde werkvloer. Verplichtingen uit de Arbowet voor zowel werkgevers als werknemers worden door STAF vertaald naar praktische instrumenten en kennisoverdracht. Voor vaste medewerkers zijn de branche RI&E en de arbocatalogus ontwikkeld. Dé basis voor het opzetten en levend houden van een eigen arbeidsomstandighedenbeleid. Voor de veiligheid van flexkrachten faciliteert STAF uitzendorganisaties in de doorgeleidingsplicht. Met de arbochecklists kan de intercedent de risico’s van het werk bij de inlener uitvragen en de flexkracht de eerste voorlichting geven.

Downloads