Zorgverzekeraars

Hier vind je informatie over de ontwikkelingen die voor de zorgverzekeraars belangrijk zijn. En je vindt informatie die te maken heeft met de cao voor de Zorgverzekeraars.

De Unie vertegenwoordigt medewerkers van zorgverzekeringsbedrijven. Wij zijn actief betrokken bij de totstandkoming van de Cao voor de Zorgverzekeraars en de pensioenregeling van de sector. Ook sluiten we bij bedrijven sociaal plannen af. Op individueel vlak ondersteunen wij leden bij vragen over arbeidsvoorwaarden en loopbaan.

Zorgverzekeraars behartigen, als maatschappelijke ondernemers, de belangen van hun verzekerden. De Unie behartigt de belangen van medewerkers. Ben je werkzaam bij CZ, DFZ, DSW, Eno, IptiQ, Menzis of Zorg en Zekerheid? Dan is De Unie er voor jou!

Ben je werkzaam bij een van de andere zorgverzekeraars. Dan is De Unie er ook voor jou. Hier kun je informatie over jouw bedrijf vinden: ASR, VGZ, Zilveren Kruis Achmea.

Laatste nieuws

Belangenbehartiger

Inge de Vries

Bel: 06-5252 2091

De Unie bij Zorgverzekeraars

Als intermediair tussen zorgvragers (verzekerden) en zorgaanbieders vervullen de zorgverzekeraars een centrale rol binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De groei van ziekenfonds naar zorgverzekeraar, de fusies tot acht zorgverzekeraars, de invoering van de basisverzekering en de vergaande automatisering vragen veel aanpassingsvermogen van de circa 15.000 werknemers bij de zorgverzekeraars.

Deze snelle ontwikkelingen hebben gevolgen voor de kwantitatieve werkgelegenheid. Er zijn minder mensen nodig om het werk te doen. Het heeft ook gevolgen voor de kwalitatieve werkgelegenheid. Administratief werk verdwijnt voor een belangrijk deel, wat resteert is hoogwaardig werk. De Unie spant zich in om de werknemers in staat te stellen de ontwikkelingen in de sector bij te houden. 

Krimp van de branche-organisatie

In 2015 heeft VGZ besloten een eigen cao te willen. Deze cao is in overleg met De Unie tot stand gebracht. Daarmee is de Cao voor de Zorgverzekeraars niet meer van toepassing op de medewerkers van VGZ. De Cao voor de Zorgverzekeraars geldt voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met een van de volgende zorgverzekeraars: CZ, De Friesland zorgverzekeraar, DSW, Eno, Menzis en Zorg&Zekerheid. En daarnaast een aantal organisaties die deze Cao vrijwillig toepassen, bijvoorbeeld Zorgverzekeraars Nederland.

Pensioenfonds SBZ

De Unie wordt door professionals en door leden vertegenwoordigd in het bestuur, en de deelnemersraad van het SBZ, het pensioenfonds voor de Zorgverzekeraars. We worden door professionals vertegenwoordigd in het sectorfonds. Het sectorfonds houdt zich bezig met de verbeteringen van de bedrijfsoverstijgende arbeidsvoorwaarden