Uitgeverijen

De uitgeverijbranche is in de afgelopen jaren van een nationaal naar een mondiaal niveau ontwikkeld. Veel ondernemingen zijn internationals geworden. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Veel diensten worden in toenemende mate elektronisch aangeboden. Hierdoor beperken bedrijven zich steeds meer tot pure uitgeefactiviteiten waardoor logistieke onderdelen overbodig worden.

Laatste nieuws

Er zijn geen actuele artikelen

Belangenbehartiger

Gertjan Tommel

M: 06 - 52 52 20 34

De Unie bij de Uitgeverijen

Wij zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van een arboconvenant. Hierin zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van werkdruk, RSI, en over reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. De Unie is partij bij de cao voor het BTU (Boeken- en Tijdschrift Uitgeverijbedrijf) en betrokken bij de totstandkoming van diverse sociale plannen. Sinds het voorjaar 2010 zijn wij ook betrokken bij het vormgeven van een aparte cao voor administratief personeel in deze sector.

CAO en Sociaal Plan