Laatste nieuws

Belangenbehartiger

Gerard van der Lit
M: 06-5252 2010

De Unie bij Technische Groothandel

Er zijn veel kenniswerkers/professionals in de Technische Groothandel werkzaam, voor wie De Unie op verschillende gebieden een deskundige sparringpartner is. Daarnaast is De Unie partij bij de cao Technische Groothandel. De laatste jaren maakt deze branche op arbeidsvoorwaardelijk gebied grote stappen vooruit. Een tastbaar voorbeeld is de ontwikkeling van een via internet te raadplegen managementtool.

Fondsen

De Technische Groothandel kent een VUT-regeling (Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel (VUTECH),

een vroegpensioenfonds (Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel (VPTECH)

en een sociaal fonds (Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel (FKBTech)). De Unie is bij al deze fondsen in het bestuur vertegenwoordigd.