Sport

Laatste nieuws

Belangenbehartiger

John Kapteijn

M: 06 - 52 52 20 67

De Unie bij Sport

De Unie is al vele jaren partij bij de CAO Sport. Deze cao geldt voor alle werknemers van sportorganisaties die zich verenigd hebben in de Werkorganisatie in de Sport (WOS), zoals de KNVB, NOC*NSF en andere sportbonden. In totaal zijn er in Nederland ongeveer negentig sportorganisaties die vallen onder deze cao. Sporters vallen in principe niet onder deze cao, behalve wanneer zij in dienst zijn van een sportbond. Scheidsrechters in het betaalde voetbal die in dienst zijn van de KNVB hebben een eigen cao.

Voor de cao in de sport is er door De Unie een klankbordgroep opgericht die de belangenbehartiger van De Unie ondersteunt bij de cao-onderhandelingen. Zo informeert de klankbordgroep de belangenbehartiger over de ontwikkelingen in de branche en denkt mee over voorstellen van De Unie.

Website: Werken in de sport

De site werkenindesport.nl is een initiatief van NOC*NSF, de sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) samen met Randstad als Partner in Sport van NOC*NSF.

Deze website is ter ondersteuning en versterking van “goed werkgeverschap en goed werknemerschap” in de sport zoals in de CAO Sport en Sportagenda 2016 met elkaar is afgesproken.

Werkenindesport.nl biedt vanuit 1 plek alle actualiteit, informatie, helpdesk, HR-produkten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche.Deze informatie is speciaal bedoeld voor directies (werkgevers), managers P&O en werknemers in de sport, en bijzonder (geassocieerde) leden van NOC*NSF en WOS.
 

Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport

‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ is een fonds van en voor de sportsector. Werkgevers en werknemers werken hierin samen aan volwassen arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de sector. Samen Presteren initieert, stimuleert en financiert activiteiten gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt en goed werkgeverschap. Het fonds ontwikkelt en verzamelt kennis, producten en instrumenten voor de sportsector. Lees hier meer

Arbocatalogus

Wij hebben in 2009, in samenwerking met de andere bonden, de arbocatalogus in de Sport gelanceerd. Deze arbocatalogus laat aan sportorganisaties en betaald voetbalclubs zien wat je kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen én gezond en prettig te werken in de sport. In de arbocatalogus in de Sport kun je lezen wat je samen met jouw werkgever kunt doen aan arbeidsrisico’s, werkdruk, beeldschermwerk en vervoer.

Pensioenfonds

Het pensioen van medewerkers die vallen onder de cao Sport is geregeld bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn

CAO en Sociaal Plan