Laatste nieuws

Er zijn geen actuele artikelen

Belangenbehartiger

Sjerp Holterman

M: 06 - 52 52 20 30

De Unie in de Papier- en Kartonindustrie

Van oudsher is de papier- en kartonindustrie in Nederland gecentraliseerd in een beperkt aantal regio’s. Naast de massiefkartonindustrie in Oost-Groningen, is het merendeel van de papier-en kartonfabrieken te vinden in Gelderland en Zuid-Limburg. De sector Papier & Karton bestaat naast enkele grote bedrijven en concerns uit een groot aantal kleine bedrijven en bedrijfjes, die niet allemaal papier of karton produceren maar wel betrokken zijn bij de verwerking van papier en karton. 

De Unie is betrokken bij vijf cao’s in de branche en vertegenwoordigd in de VPK (Verbond Papier en Karton).