Laatste nieuws

Sweco: Vestigingsbezoeken 2018
maandag 30 juli 2018

Arcadis - Cao 2018-2019
vrijdag 18 mei 2018

De Unie bij Ingenieurs- en adviesbureaus

Tot de branche Ingenieurs- en adviesbureaus behoren onder andere adviesbureaus op het gebied van civiel en bouw, technische installaties, milieu en ruimtelijke ordening. Ondanks de onderlinge verschillen, doen alle bureaus in feite hetzelfde werk: technische kennis verkopen. De branche heeft geen bedrijfstak-cao. Arcadis en Sweco hebben een eigen cao waarbij De Unie partij is. Bij LD Duiker, een kleiner ingenieursbureau, maakt De Unie als enige partij afspraken over de arbeidsvoorwaarden met de directie.

Bij de overige bureaus regelen de werknemers de arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad of stelt de directie de arbeidsvoorwaarden eenzijdig vast. Er zijn ook bureaus die de cao voor personeel in dienst van architectenbureaus volgen. De bureaus concurreren in de markt en voor de verwerving van opdrachten via hun uurtarieven. Door deze prijsconcurrentie staan de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers onder druk. Immers, ongeveer 80% van de bureaukosten bestaat uit personeelskosten.