Laatste nieuws

Belangenbehartiger

Gerard van der Lit

M: 06 - 52 52 20 10

De Unie bij Groothandel in Bouwmaterialen

De Groothandel in Bouwmaterialen is in de bouwkolom een belangrijke schakel tussen producenten en aannemers. De stand van zaken in de bouwsector bepaalt in sterke mate het wel en wee van deze branche. In de hooggespecialiseerde bedrijven speelt productkennis een belangrijke rol. Het is ook niet voor niets dat er behoorlijk wordt geïnvesteerd in opleidingen. Er zijn onder de circa 9.000 werknemers ook veel kenniswerkers/professionals voor wie De Unie op verschillende gebieden een welkome deskundige sparringpartner is. Daarnaast is De Unie partij bij de cao Groothandel in Bouwmaterialen.

Fonds

De Groothandel in Bouwmaterialen kent een pensioenfonds en een sociaal fonds (Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen). De Unie is bij beide fondsen in het bestuur vertegenwoordigd