Laatste nieuws

Belangenbehartiger

Gertjan Tommel

M: 06 - 52 52 20 34

De Unie bij Grafische Bedrijven

De grafimedia heeft een intermediaire rol tussen aanbod en distributie van informatie en maakt zo deel uit van de communicatie- en informatie industrie. In deze industrie is flexibiliteit voor de bedrijven een eerste vereiste om concurrerend te kunnen blijven. Grafimedia-bedrijven proberen steeds efficiënter te werken. Ze automatiseren waar ze dat kunnen. Bij een gecompliceerde werkstroom, zoals in een grafimedia-bedrijf, is dat niet eenvoudig. Veel producten worden slecht één keer gemaakt en altijd op bestelling. Het machinepark van het moderne grafimedia-bedrijf houdt met de ontwikkeling gelijke tred. De offsetwereld, inmiddels meer dan een eeuw oud, zoekt eveneens naar nieuwe wegen.

De werkgelegenheid in de grafimedia laat momenteel veel te wensen over. Zij loopt vooral terug onder de pre-pressers, drukkers, administratief personeel en multimediaspecialisten. De Unie is betrokken bij de Grafimedia CAO en de totstandkoming van diverse sociale plannen. 

CAO en Sociaal Plan