Laatste nieuws

Er zijn geen actuele artikelen

Belangenbehartiger

Suat Koetloe bij DSM.
M: 06 - 52 52 20 61

Marco Vallebella bij SABIC LBV
06 - 52 52 20 82

Walter Kunstek bij OCI en Sitech
06 - 52 52 20 89

Dirk van Gestel bij Fibrant, AnQore en Intertek
06 - 52 52 20 55

 

De Unie bij Chemelot

De Unie gelooft erin dat mensen op zoek zijn naar zingeving in het leven, zich willen ontplooien. Willen groeien in hun persoonlijke, zakelijke en relationele ontwikkeling. Daarmee verschaffen ze zich ook meer economische onafhankelijkheid en zelfstandigheid. De Unie gelooft dan ook in zelfsturing, zelfbeschikking, eigen keuzes maken.

Daarbij speelt een inspirerende omgeving zoals het Chemelotterein, kraamkamer van vele uitvindingen, technologische ontwikkeling en vernieuwing een belangrijke rol. De Unie vindt het Chemelotterrein zeer belangrijk en zoekt de verbinding tussen de bedrijven zodat mensen geïnspireerd worden en blijven (en Chemelot als werkgelegenheidsaanjager perspectief blijft bieden.)
Al sinds jaar en dag speelt De Unie een belangrijke rol in de diverse bedrijven op het Chemelotterrein. Vele vernieuwingsslagen in de arbeidsvoorwaardenvorming zijn door De Unie geïnitieerd. Zo kwam De Unie al in 2008 met de keuze cao, een model dat jaren later door DSM in de vorm van MyChoice is omarmd en geholpen heeft om die ene cao tot stand te brengen. Maar ook bij LanXess, Fibrant en AnQore is het “mychoice-budget” en benefitshop inmiddels praktijk.

Duurzame inzetbaarheid, opleidingsbeleid

Ook de flexibilisering van de TOR, nog altijd door de medewerkers bij de bedrijven een zeer gewaardeerd instrument, is door De Unie aangezet en heeft ertoe geleid dat in de loop van de jaren de TOR te gebruiken is in de jaren voorafgaande aan de pensioenleeftijd.
Duurzame inzetbaarheid, opleidingsbeleid, geen “in beton gegoten regelgeving” maar zingeving in een productieve omgeving, is waar De Unie voor staat en waar De Unie voor gaat. Wij doen dat bij Fibrant, AnQore, DSM, Intertek, OCI, SABIC LBV en Sitech Services.
De volgende stap is onderlinge verbindingen tussen bedrijven maken die tot ontplooiingsmogelijkheden en carrière perspectief kunnen leiden voor onze leden op het Chemelotterrein. 

Transparante loopbaan- en carrièrepaden

De Unie heeft daar jaren geleden al een begin mee gemaakt door in alle bedrijven stevig aan te sturen op transparante loopbaan- en carrièrepaden. En met succes want in nagenoeg alle bedrijven is heel inzichtelijk gemaakt welke stappen je op jouw carrièreladder kunt maken en wat daarvoor nodig is. Daarom ook brengen we de verschillende organisaties bij elkaar op het gebied van werkzekerheid en werkgelegenheid. 
Ben je op zoek naar een goede, constructieve belangenbehartiging zonder het vertrekpunt dat er per definitie tegenstellingen zijn tussen werkgevers en werknemers en er dus een wig gedreven moet worden tussen werkgever en werknemer? Ben je op zoek naar de kracht van samenwerken, gemeenschappelijke belangen zoeken, uitwerken en uitvergroten? Dan is De Unie als belangenbehartiger op collectief en individueel niveau dé netwerkpartner voor jou!

Wij worden daarin ondersteund door gedreven kaderleden die zeer veel kennis hebben van de bedrijven zelf en van binnenuit in die bedrijven ook onze Unieleden helpen en ondersteunen.