Laatste nieuws

Belangenbehartiger

John Kapteijn

M: 06 - 52 52 20 67

De Unie bij betonproductenindustrie

In deze sector met 210 werkgevers, hebben de werkgevers in de prefab betonproductenindustrie zich verenigd in de brancheorganisatie, BFBN, in Woerden. Bij de brancheorganisatie van werkgevers zijn circa 150 leden met 180 productievestigingen aangesloten. 

Arbocatalogus

De sector heeft een eigen pensioen en VUT fonds. In het bestuur van beide fondsen is De Unie vertegenwoordigd. Ook is De Unie betrokken bij de totstandkoming van de Arbocatalogus voor deze sector.