Banden en wielen

Laatste nieuws

Er zijn geen actuele artikelen

Belangenbehartiger

Gerard van der Lit

M: 06 - 52 52 20 10

De Unie bij Banden en wielen

Als je denkt aan de vele bandenservicebedrijven, dan zal je niet snel verwachten dat deze branche zich liever beschouwt als groothandel. Veel bedrijven linken qua activiteiten aan de automotivesector. Op diverse gebieden zijn er ook samenwerkingsverbanden met andere mobiliteitsbranches, maar een belangrijk deel van de bedrijven is ook daadwerkelijkheid een groothandel. De circa 10.000 werknemers in de Banden en Wielenbranche houden zich bezig met de bandenmarkt voor personenauto’s, transportwagens, vliegtuigen en landbouwvoertuigen. Dit gebeurt op deskundige wijze in daartoe gespecialiseerde bedrijven. Er zijn veel kenniswerkers/professionals in deze branche werkzaam voor wie De Unie op diverse gebieden een deskundige sparringpartner is. Daarnaast is De Unie partij bij de cao Banden en Wielenbranche.

Fondsen

De Banden en Wielenbranche kent een pensioenfonds (Stichting Bedrijfspensioenfonds Voor De Banden En Wielenbranche), een VUT-fonds (Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche) en een sociaal fonds (Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche). De Unie is bij al deze fondsen in het bestuur vertegenwoordigd.