Laatste nieuws

Er zijn geen actuele artikelen

Belangenbehartiger

Suat Koetloe
M: 06-5252 2061

De Unie bij Automotive

Eén van de belangrijkste sectoren in de Nederlandse maakindustrie is de automotive-industrie. De Unie is sinds 1993, via Daf Trucks en NedCar, betrokken bij deze industrie. 20% van de georganiseerde werknemers zijn lid van De Unie, met name de indirecte (kantoor)medewerkers. Net als andere sectoren in de maakindustrie, heeft ook de automotive-sector door economische globalisering de laatste jaren veel veranderingen doorgemaakt. De industrie dreigt een speelbal te worden van de strategische belangenafwegingen en keuzes van de grote automobielconcerns in hun strijd om in een wereldwijde verdringingsmarkt te kunnen overleven. Deze strijd heeft inmiddels geleid tot een concentratiegolf bij de automobielconcerns en toeleveranciers die de komende jaren nog voortzet.
 

Pensioenfonds PME

De meeste werknemers in de sector vallen onder het sector Pensioenfond PME. In het bestuur van dit fonds zitten ook vertegenwoordigers van de betrokken vakorganisaties namens de leden. Ook van De Unie.