Architectenbureaus

Laatste nieuws

Er zijn geen actuele artikelen

Belangenbehartiger

Huug Brinkers

Mob: 06 52 52 20 77

Wil je Huug een e-mail sturen? Klik dan op zijn naam.

De Unie bij Architectenbureaus

In de branche van architectenbureaus in Nederland werken zo’n zevenduizend mensen. In 2002 waren er dat nog bijna tweemaal zoveel. De branche wordt gekenmerkt door de grote diversiteit. Van grote bedrijven met veel personeel tot heel kleine bureaus en alles wat daar tussenin zit. De meeste bureaus zijn klein; 80% van de medewerkers werkt bij 20% van de bureaus. De afgelopen jaren hebben veel bureaus het door de economische crisis lastig gehad. Op veel plaatsen heeft dit dan ook tot reorganisaties en ontslagen geleid. De sector kenmerkt zich ook door een toename van het aantal ZZP’ers. De architectenbureaus hebben een eigen bedrijfstak-cao. De Unie is al vele jaren bij de branche en de cao betrokken. In 2016 heeft deze cao nog veel aandacht gekregen, vanwege een afspraak over minimumtarieven voor ZZP’ers. 

Sociaal fonds en Pensioenfonds

De Unie participeert in de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA). Doel van deze stichting is activiteiten ondersteunen die gericht zijn op het sociaal-economisch optimaal functioneren van architectenbureaus. Het fonds ondersteunt ook de activiteiten van cao-partijen in dit verband. 
Meer informatie over het SFA kun je hier vinden.

Pensioenfonds

De Unie is ook vertegenwoordigd in het bestuur van het pensioenfonds.