De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zuivelindustrie: pensioen-cao en cao-I en cao-HP

Pensioen-cao

In de achterliggende maanden is er overlegd over de nieuwe pensioen-cao. Inmiddels kan ik melden dat er met de werkgevers afspraken zijn gemaakt als het gaat om de pensioen-cao.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Werknemersorganisaties hebben wel aangeven dat we de pensioen-cao en de reguliere cao’s niet los van elkaar kunnen zien. Het is immers allebei loonruimte.

Pensioendeskundigen hebben de nodige berekeningen gemaakt om te kijken hoe de afspraken over de nieuwe pensioen-cao zullen gaan uitpakken. Deze berekeningen laten zien wat de uitkomsten zijn als het gaat om het opgebouwde pensioen op de pensioen-richtleeftijd. De hoofdlijn is dat oudere werknemers die al lang pensioen opbouwen nog tot redelijke pensioenuitkomsten komen (pensioen en AOW samen). Voor veel middelbare en jongere werknemers geldt dit niet.

De berekeningen maken dus ook duidelijk dat er meer premie nodig zal zijn om voor een groot deel van de huidige en toekomstige werknemers in de zuivel weer tot een goed pensioenresultaat te komen. Bedenk wel dat de uitkomsten niet zo zeer aan ons Pensioenfonds liggen maar wel bepaald worden door de rekenregels van De Nederlandsche Bank waaraan pensioenfondsen zich moeten houden.

Zuivelindustrie cao-I en cao-HP

Op vrijdag 18 juni zijn de onderhandelingen over reguliere cao-I en cao-HP van start gegaan. Wanneer die onderhandelingen tot een resultaat zullen leiden, is op dit moment nog niet te zeggen. Nadere informatie daarover volgt.

Gezien de aankomende vakantieperiode kan het heel goed zijn dat de ledenraadpleging na de zomer pas plaats zal vinden. Dit om te voorkomen dat vakanties het bezoeken van de ledenvergaderingen niet mogelijk maakt.

Zoals je gewend bent bepalen de leden of een principeakkoord of een onderhandelingsresultaat definitief wordt. Een meerderheid van de leden moet dan instemmen met de gemaakte afspraken!

Contact

Zijn er vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

 

Afdrukken