De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: Verslag van de cao-onderhandelingen

Financiële positie

Op verzoek van de vakorganisaties hebben de werkgevers een toelichting gegeven op de verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij de toekomstige onzekerheden. Deze toelichting heeft veel tijd gevergd. Vakorganisaties hebben nu een beter inzicht op de financiële situatie, het is goed dat de werkgevers bereid waren deze informatie te willen delen.

Mening De Unie

Wij onderkennen dat door Covid-19 de omstandigheden voor de zorgverzekeraars aanzienlijk veranderd zijn. Ook is de onzekerheid toegenomen. Wij constateren echter dat er nu geen grote verliezen worden geleden, zoals bij andere bedrijfstakken wel het geval is. Bovendien redeneren wij uiteraard in eerste instantie vanuit de belangen van de werknemers. De onzekere situatie volgend jaar, waar de werkgevers zich zorgen over maken, geldt natuurlijk ook voor de werknemers en doorgaans hebben werknemers minder reserves om tegenslagen op te vangen dan bedrijven hebben.

Salaris

De werkgevers hebben veel financiële informatie gegeven, en we moeten onderkennen dat het verstandig beleid is van de werkgevers om iets voorzichtiger te zijn met de verhoging van de structurele uitgaven. Daarbij moet wel een evenwicht gevonden worden zodat ook voldoende tegemoet gekomen worden aan de belangen van werknemers. Wij hebben daarom aangegeven wel bereid te zijn de 3% los te laten. Omdat één van de vakorganisaties niet aanwezig was, was het niet mogelijk om een gezamenlijk concreet salarisvoorstel te doen.

Pensioen

De onderhandelingen over het pensioen waren zeer moeizaam. Maar werkgevers hebben nu een tegemoetkoming voorgesteld. Wij zijn nog niet tevreden over de omvang, maar ook hier is het beter een tegenvoorstel te formuleren als vakorganisaties gezamenlijk een concreet voorstel kunnen doen.

Overige voorstellen

Wij hebben slechts twee onderwerpen ingebracht naast salaris en pensioen. Daarnaast ondersteunen wij een voorstel van de andere vakorganisaties met betrekking tot flexwerkers. Wij willen afspraken maken over: financiële aanvulling van het geboorteverlof, thuiswerkfaciliteiten en afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers. De werkgevers hebben alle drie de voorstellen afgewezen. Zij stellen dat de cao-onderhandelingen beter beperkt kunnen worden tot salaris en pensioen.

Contact

Zijn er vragen over dit bericht? Of heb je informatie die je met ons wilt delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger, Inge de Vries, op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

Agenda

Het volgende overleg is op 19 oktober 2020.

 

Afdrukken