fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: update

Op donderdag 9 september hebben wij en de andere vakorganisaties onderhandeld met Zorgverzekeraars Nederland over het pensioen en cao. Over het pensioen zijn we eruit gekomen met elkaar en bij de cao hebben we stappen gezet. Hieronder een toelichting op beide onderwerpen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

We hebben in goede harmonie gekozen voor een beschikbare premieregeling tot 1 januari 2027 met een tussentijdse opzegclausule. Die opzegclausule is nodig om eventueel tussentijds over te kunnen stappen naar het nieuwe landelijke pensioenstelsel. De studie daarover blijft immers wel doorgaan.

Sociale partners blijven dezelfde premie in de regeling stoppen in dezelfde verdeling tussen werkgever en werknemer. Ook wordt hetzelfde potje gebruikt om daarna de werknemerspremie te verlagen. Het rendement wordt echter beter dan dat dit in de huidige regeling is. Ook benutten we de maximale fiscale ruimte voor de pensioenregeling. Alle afspraken én een goede toelichting erbij worden nu opgesteld om na 1 oktober mee te kunnen sturen met het onderhandelingsresultaat.

Cao

Naast het pensioen is er ook onderhandeld over de nieuwe cao per 1 januari 2022. Alle voorstellen zijn langs gekomen en over bijna alle punten zijn we het eens geworden of is het voorstel van tafel gehaald. Over het onderwerp verlofsparen komen werkgevers nog met een uitgewerkt voorstel.

Er liggen nog een paar punten op tafel waarover nog geen overeenstemming is, waaronder het loon. De vakorganisaties hebben werkgevers een nieuw voorstel gedaan. Wij vragen 2,5% loon voor een jaar, 5 mei als een doorbetaalde vrije dag en de introductie van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De werkgevers hebben er een eerste reactie op gegeven en komen hier de komende ronde op terug.

Vervolg

Vrijdag 1 oktober is de laatste onderhandelronde en dan moeten we tot afspraken over de nieuwe cao komen. Daarna leggen we het geheel van pensioen en cao twee weken ter stemming voor aan de leden. Bij een positieve uitslag kan het pensioenfonds er voor zorgen dat de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2022 voor jou klaar staat. Uiteraard wordt er dan ook een nieuwe cao-tekst opgesteld.

Contact

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wil je belangenbehartiger Emanuel Geurts iets meegeven? Neem dan met hem contact op  via emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074. Als je een individuele casus hebt, dan staan de collega’s van het Service Center graag voor je klaar. Je kunt hen bereiken via sc@unie.nl of via 0345-851 963.

 

Afdrukken