De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: Cao-onderhandelingen

De huidige cao Zorgverzekeraars loopt nog tot 1 oktober 2022. Sociale partners zijn in april begonnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao Zorgverzekeraars. In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (Belangenbehartiger), je over de tweede onderhandelingsronde.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao-onderhandelingen

Na het toelichten van de voorstellenbrieven op 20 april zijn we nu inhoudelijk met de voorstellen op een aantal thema’s aan de slag gegaan, te weten hybride werken, verlof, draagvlak en flexwerk.

Hybride werken
Ons voorstel om met een teambudget de onderlinge samenwerking bij hybride werken te onderhouden, is overbodig. Het zou al in gebruik zijn bij de Zorgverzekeraars. Werkgevers vinden een internetvergoeding voor medewerkers niet nodig, omdat medewerkers zelf al internet hadden en niet meer kosten maken. Werkgevers zien ook geen meerwaarde in het vastleggen van het recht op thuiswerken in de cao omdat het thuiswerkbeleid per bedrijf al met ondernemingsraad (OR) is afgesproken.

Verlof
Wij hebben tal van voorstellen gedaan op het gebied van verlof. Te beginnen met het geboorte- en ouderschapsverlof. Werkgevers vinden de huidige wettelijke regelingen prima. Iets extra bovenop is een ‘no-go’ vanwege de stapeling van verlof, vergoedingen en bezettingsproblematiek. Ze geven aan dat de sabbatical verlofregeling daarvoor gebruikt wordt en gaan dit nog (cijfermatig) onderbouwen. Werkgevers zijn wel positief over het gendertransitieverlof, samengestelde gezinnen opnemen in de definities en het voorstel over rouwverlof. Zorgverzekeraars doen zelf maatschappelijke activiteiten onder werktijd en komen daar later nog bij ons op terug. Voor mantelzorgers is reeds betaald verlof beschikbaar. Werkgevers vinden dat dit maatwerk vraagt en geen extra faciliteiten in de cao behoeft. Tot slot kan een bezoek aan de specialist onder werktijd als het niet in privétijd kan. Dit regelt zichzelf op de afdeling en hoeft van werkgevers daarom ook niet in de cao te komen.

Draagvlak
De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties wordt gecontinueerd en de (inter)nationale bijdrage wordt geacht daar in te zitten. Werkgevers komen nog terug op het voorstel om nieuwe leden een jaar betaald lidmaatschap te geven. Voor bestaande leden vinden ze geen extra bijdrage nodig; dit is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Het lidmaatschap biedt immers ook voordelen.

Flexwerk
Er volgt nog een overzicht van de hoeveelheid uitzendkrachten die werkgevers met name tijdens de oversluitmaanden hebben ingezet. De definities van overwerk, 55 jaar en ouder en (extra) buiten het rooster werken worden nog even onder de loep genomen. Ook gaan werkgevers na of medewerkers en uitzendkrachten vóór aanvang van hun dienst in het callcenter al ingelogd moeten zijn en of dit onder werktijd wordt geschaard. Dit naar aanleiding van een recente rechtelijke uitspraak daarover.

Vervolg

Maandag 13 juni 2022 hebben we de derde onderhandelingsronde staan. Dan gaan we dieper op de werkgeversvoorstellen en de thema’s inzetbaarheid, werkdruk, duurzaamheid, looptijd en loon in.

Contact

Als je vragen hebt over deze nieuwsbrief en/of je me wilt spreken, dan ben ik te bereiken via 06-5252 2074 of emanuel.geurts@unie.nl. Heb je een individuele casus of behoefte aan (juridisch) advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

 

Afdrukken