De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorg van de Zaak: Verslag overleg arbeidsvoorwaarden

Zorg van de Zaak

Op vrijdag 5 oktober 2018 heeft De Unie overleg gevoerd met de werkgever. De huidige cao loopt nog een tijd door, maar we hadden afgesproken om tijdig met nieuw overleg te beginnen. De huidige cao is de eerste cao voor Zorg van de Zaak. Veel arbeidsvoorwaarden zijn overgenomen uit de bestaande personeelsregelingen. Daar staan ook zaken in die De Unie goed tegen het licht wil houden. We nemen echt tijd om deze onderwerpen goed na te kunnen bespreken en uit te zoeken.

Gespreksonderwerpen

De Unie heeft twee onderwerpen ingebracht. Wij willen de functieprofielen bespreken. En we willen duidelijk afspreken hoe functies beschreven worden. We bespreken dit op 9 november 2018. Wij bespreken dan ook de salarislijnen. Het systeem waarlangs de salarisgroei wordt bepaald, is erg ondoorzichtig. De Unie wil in ieder geval onderzoeken of dit eenvoudiger kan.

De Unie heeft voorgesteld om te onderzoeken of thuiswerk mogelijk is en welke afspraken nodig zijn om thuiswerk te ondersteunen. Dit is het tweede onderwerp dat we hebben ingebracht. Thuiswerk staat op de agenda voor 9 januari 2019. Bij heel veel bedrijven is thuiswerk al gewoon. Het is dan heel normaal om 1 of 2 dagen thuis te werken. Ook als je in een callcenter omgeving werkt.

De derde dag van onze voorbereidingscyclus is op 13 februari 2019. Dan bespreken we het persoonlijk verlofbudget. Dit voorstel heeft de werkgever bij de vorige cao-onderhandelingen ingebracht. Toen zijn we er niet uitgekomen.

Onderwerpen overleg

We hebben afgesproken dat we andere onderwerpen kunnen toevoegen aan het overleg. Laat mij dus weten wat jij als Unie-lid belangrijk vindt door mij door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of te bellen op 06-52522091.

Cao-overleg

Het cao-overleg begint op 13 maart 2019. De Unie voert cao-overleg altijd op basis van een voorstellenbrief. De voorstellenbrief stellen wij op in overleg met de leden. In de tweede helft van februari krijgen de Unie-leden hier meer informatie over.