De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zoetwarenindustrie: Voortgang in cao-onderhandelingen bij VBZ

Op 14 januari 2019 vond de derde cao-onderhandelingsronde plaats. Tijdens deze ronde hebben de werkgevers hun voorstellen geconcretiseerd. Graag leg ik uit waar we nu staan.

Loon: nog geen bod gedaan

Voor De Unie is een goede structurele loonsverhoging van groot belang. De werkgevers hebben nog geen (openings)bod gedaan. Zoals bekend heeft De Unie 4% voorgesteld. Op het gebied van beloning heeft de werkgever voorgesteld de sprong – en verschuivingstoeslag te laten vervallen en bijlage 1.2 (persoonlijke toeslag) te versoberen. Wij voelen hier niet veel voor. Wel wil De Unie meedenken met voorstellen van werkgevers om de afbouwregeling meer in lijn te brengen met de duur waarin een bepaald rooster is gelopen.

Rooster: huiswerk wordt afgemaakt

In de vorige cao is afgesproken dat we zouden spreken over gezonde roosters en de gevolgen ervan. De eerste gesprekken hebben hierover plaatsgehad, ondersteund door roosterdeskundigen van werkgevers- en werknemerszijde. De werkgevers zijn nu met concrete roostermodellen gekomen. Daarnaast hebben zij een voorstel gedaan om de ploegentoeslag met een kwart te verminderen. De Unie vindt draagvlak voor roosters belangrijk en blijft bereid om andere roosters te onderzoeken. Dit moet wel een zorgvuldig proces zijn. De Unie is blij dat de werkgevers met een pilot zelfroosteren willen starten.

Vaste aanstellingen

De werkgever is bereid om afspraken te maken over beperking uitzendkrachten en over wanneer de medewerker een vaste aanstelling krijgt. De Unie vindt dit een positieve ontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid

De werkgever heeft een aantal voorstellen gedaan in het kader van duurzame inzetbaarheid. Zo stellen zij onder andere voor om de 80, 90, 100 regeling in de cao op te nemen en nemen zij het voorstel van De Unie inzake de financiële foto over.

Vervolgoverleg op 21 januari 2019

Volgende week is volgens de planning het laatste cao-overleg, Dan zal de werkgever ook duidelijk met loon over de brug moeten komen. We houden de Unie-leden op de hoogte. Zijn er vragen of  nog iets meegeven aan mij? Mail dan naar: victor.kloos@unie.nl.