De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Yarden: In goed overleg

Op vrijdag 23 november 2018 heeft er goed overleg plaatsgevonden met Yarden, in de persoon van Wim Huijben. Aan het personeel van de Gooische Uitvaartverzorging (GUV) was immers door Yarden een aanbod gedaan: Een arbeidsovereenkomst met Yarden.
Uitgangspunt voor dat aanbod was dat het tenminste op het niveau van het huidige contract moest zijn en dat niemand er slechter van wordt, misschien zelfs wel beter.  

Per saldo er niet op achteruit . . .

Niemand wil er onder deze omstandigheden op achteruitgaan. Waarom zou je ook?
Er “per saldo” niet op achteruitgaan wil zeggen dat op sommige punten er misschien wel wat achteruitgaat, maar daar staat tegenover dat er andere arbeidsvoorwaarden zijn die in gunstige zin wijzigen. Dat is al moeilijk genoeg want iedereen heeft zo zijn voorkeur.

Voor iedereen geldt:

  • Het inbouwen van de 13de maand en daar waar mogelijk vaste toeslagen in het bruto maandsalaris, omdat GUV die wel had maar Yarden niet.
  • Het toekennen van een aparte toeslag (compensatie werknemersdeel pensioenbijdrage)
  • GUV kent een 40-urige werkweek Yarden een 38-urige werkweek

Pensioenregeling

Op dit moment is een pensioendeskundige van De Unie bezig om – aan de hand van de beide pensioenreglementen (GUV/YARDEN) – een advies uit te kunnen brengen.

1 december 2018

Yarden is zich ervan bewust dat het overleg meer tijd kan vergen dan 1 december 2018.

Knelpunten / punten van aandacht

Een aantal medewerkers verzorgt voor de GUV “auladiensten” die komen bij Yarden terug als Beschikbaarheidsdiensten. Daar geldt een andere toeslag voor en bij Yarden worden daadwerkelijk gewerkte uren tijdens een beschikbaarheidsdienst apart betaald.
Daarnaast blijkt dat de uren die daarmee samenhangen een meer structureel karakter hebben. Een oplossing ligt dus in sommige gevallen mogelijk in de uitbreiding van het aantal contracturen. Yarden is bereid daarnaar te kijken. Andere knelpunten liggen dermate individueel dat dat ook vraagt om een individuele oplossing. Relatiebeding: Hier heeft De Unie nadrukkelijk een opvatting over. Die zullen we ook aan Yarden laten weten.

Kennismaken met de heer Kamphuis

Een kennismaking met Harm Kamphuis staat op de agenda.

We zijn dus nog steeds in overleg om te kijken of we tot oplossingen kunnen komen waarmee zowel de medewerker als ook de werkgever tevreden kunnen zijn. Wordt vervolgd.

Wijs vooral ook je collega die nog niet bij De Unie is aangesloten op de voordelen van een lidmaatschap. De Unie praat immers niet alleen mee bij de Gooische Uitvaartverzorging maar ook over de cao die op jou van toepassing is. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.

Vragen?

Voor vragen kun je met mij contact opnemen via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.