De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Werkgevers lopen weg bij cao-overleg Motorvoertuigen en Tweewielers

Tijdens de derde ronde onderhandelen is er intensief gesproken over verschillende onderwerpen. Over zaken als scholing, duidelijkheid over ADV, Arbo, seizoensarbeid en generatiepact zijn goede afspraken te maken, maar dat lijkt allemaal helemaal voor niets.

Werk op zaterdag

In de middag hebben we gesproken over het werken op de zaterdag. Standpunten en argumenten zijn uitgewisseld. Na een korte schorsing kwamen de werkgevers terug met de mededeling dat zij niet meer aan tafel komen als de bonden nu niet direct akkoord gaan met het benoemen van de zaterdag als een gewone werkdag waarop medewerkers verplicht kunnen worden ingeroosterd. Daarnaast moet de huidige toeslag voor de zaterdag komen te vervallen. Als wij niet toegeven, willen de werkgevers niet verder praten.

Hoe is het dan nu geregeld in de cao:

  • Medewerker mag twee keer per maand op vrijwillige basis werken op zaterdag.
  • De toeslag op de gewerkte uren op zaterdag is 33,33%

Het is natuurlijk heel bijzonder dat de werkgevers vooraf garanties willen op een verslechtering in de cao. Onbegrijpelijk en slecht voor een sector waarin behoefte is aan een goede cao en een goed imago om voldoende medewerkers te kunnen aantrekken, nu en in de toekomst.

Hoe nu verder

Door deze opstelling is het onduidelijk of en wanneer er eventueel wordt verder onderhandeld. Zodra er meer duidelijk is, wordt hierover geïnformeerd. Hou www.facebook.com/ikbenmetaal  in de gaten om het laatste nieuws te lezen.