fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VGZ: Cao 2021-2022

De stemming over de nieuwe VGZ-cao is afgesloten met een duidelijke uitslag. De leden van De Unie zijn in grote meerderheid akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. Ook de leden van de andere vakorganisaties hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe VGZ-cao nu officieel tot stand gekomen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Uitslag

Ruim 75% van de stemmers was positief. De leden die tegen hebben gestemd hadden daarvoor uiteenlopende redenen: zij vonden de collectieve salarisverhoging te laag, en/of zij maakten zich zorgen over de pensioenregeling of over het ouderenbeleid van VGZ. De opmerking over het salaris komt niet vreemd over, de beperkte salarisverhoging was één van de voornaamste redenen voor De Unie om het onderhandelingsresultaat neutraal voor te leggen.

Het is prettig om te vernemen dat de meeste leden tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat. De onderhandelingen zullen zich nu richten op jullie nieuwe pensioenregeling. Door de wijziging in de wetgeving moeten er in de komende jaren ingrijpende wijzigingen doorgevoerd worden in de pensioenregeling.

Wisseling belangenbehartiger

Deze onderhandelingen zullen gedaan worden door mijn collega, Harma Pethke. Na meer dan 10 jaar is het tijd om de belangenbehartiging bij VGZ over te dragen aan iemand die er met een frisse blik naar kijkt.

Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn collega zich zal inspannen voor de Unie-leden werkzaam bij VGZ. Je kunt haar bereiken via e-mail: harma.pethke@unie.nl

Vragen

Heb je vragen, neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl.

 

Afdrukken