- De Unie - https://www.unie.nl -

UWV: cao-resultaat

UWV-onderhandelingsresultaat bereikt

Na een lange periode van onderhandelingen is er nu een akkoord bereikt voor een nieuwe cao en een verlenging van het huidige sociaal plan.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoofdlijnen van de afspraken:

Het hele akkoord is hier te lezen.

Breng je stem uit

De onderhandelingen hebben lang geduurd. Over de studie waren we het sneller eens. Maar het loonbod van 1.3% vonden we echt te laag. UWV hield heel lang vast aan de 1.3%. We hebben hier met de leden over gesproken. Ook hebben we dialoogsessies gehouden met de leden, de voorzitter van de raad van bestuur en het hoofd HRM. Uiteindelijk heeft UWV daar goed naar geluisterd en zijn ze met een beter bod gekomen van 1.7% structureel. Daarmee is een grote stap en ook een laatste stap gezet door UWV. Kortom het meest haalbare is nu bereikt. We hebben niet alle punten kunnen behalen. Maar wel een markconforme thuiswerkvergoeding en ook de maximale pensioenopbouw voor 2021. Daarom leggen we dit akkoord ter stemming aan de leden voor.  De leden kunnen stemmen  tot 25 juni 2021, 12.00 uur.

Contact

Zijn er vragen over deze deze nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger, Harma Pethke, via e-mail harma.pethke@unie.nl of bel met 06-52522056.