De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Uitslag stemming cao

De uitslag van de stemming over de nieuwe cao is bekend. Zowel de leden van De Unie als die van de collega-bonden, hebben in meerderheid ingestemd met de cao. Daarmee treedt de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 in werking.

De stemmingsuitslag bij De Unie

Van onze leden heeft 60% ingestemd met de nieuwe cao. We hebben aardig wat reacties gehad op het handhaven van de zogenaamde harde knip. De harde knip is de situatie dat medewerkers die een loon hebben dat hoger is dan het maximum van een cao-schaal, geen structurele loonsverhoging ontvangen. Dat is helaas al jaren zo. Dat betekent dat deze medewerkers er feitelijk in koopkracht op achteruit gaan. De structurele loonsverhogingen die we hebben afgesproken gelden alleen voor de medewerkers die binnen de loonschalen vallen.

We begrijpen de reacties van onze leden over de harde knip. En we hadden die ook wel verwacht. Het realiseren van een structurele loonsverhoging voor iedereen is niet voor niets lang onderwerp van discussie geweest aan de onderhandelingstafel. Het is ons helaas niet gelukt dit punt te realiseren. Voor de bovenschalige medewerkers hebben we wel twee maal een eenmalige uitkering kunnen afspreken.

De Unie is over het totaal onderhandelingsresultaat tevreden. Met name over het realiseren van een nieuw loongebouw. Met verhogingen van de schaallonen en schaalmaximums, naast de structurele loonsverhogingen die we hebben afgesproken. En over het realiseren van een opleidingsbudget voor iedereen en het verruimen van de 80-85-100-regelingen voor oudere werknemers. We zijn blij dat de nieuwe cao nu een feit is.

Vragen of opmerkingen?

Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Hans Korver. Je kunt hem bereiken via hans.korver@unie.nl of op 06-52522073.