De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Terugkoppeling van de vierde cao-onderhandelingsronden NXP

Op 1 november 2018 hebben wij opnieuw onderhandeld met NXP. Hierbij hebben wij alle aanvullende informatie die wij uit de gezamenlijke ledenvergaderingen hebben opgehaald met de werkgever gedeeld. De vakorganisaties hebben nogmaals de werkgever op het hart gedrukt dat de medewerkers op basis van de forse winstgevendheid van de onderneming nu eindelijk recht hebben op een fatsoenlijke cao en loonsverhoging. Ook omdat NXP ten opzichte van de verhogingen in de cao Metalektro in de afgelopen jaren flink achterloopt willen we ons vooral focussen op de ondernemingsresultaten en niet op inflatiecijfers of landelijke gemiddeldes. De door NXP voorgestelde verslechtering vinden we in dit kader ook volstrekt onbegrijpelijk.

Hieronder geven we puntsgewijs aan wat wij namens de Unie-leden aan de werkgever hebben voorgesteld en wat de reactie van NXP hierop is tot nu toe.

Lees hier de voorstellen van de gezamenlijke vakorganisatie en meteen daarna (schuin en vetgedrukt) de reactie van NXP.

Zoals uit de bijlage op te maken is, handhaaft de werkgever helaas bijna alle eerdere voorgestelde verslechteringsvoorstellen. Desondanks blijven de gezamenlijke vakorganisaties zich constructief opstellen. We willen graag dit ook zo houden, maar dat wordt steeds moeilijker als de werkgever niet bereid is mee te bewegen en af te zien van zijn verslechteringsvoorstellen. De volgende cao-onderhandelingen zijn gepland op 26 november 2018. Wij hopen dat NXP de vakorganisaties dan meer tegemoetkomt en afziet van alle verslechteringsvoorstellen. Wij zullen de Unie-leden op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen.