De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sweco: De Collectieve ArbeidsOvereenkomst 2018

De afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden waren voor twee jaar vastgelegd en eindigden formeel op 31 december 2017. Onderdeel van die afspraken was een verhoging van de salarissen met 1,4% per 1 maart 2018. Op 1 augustus 2016 waren de salarissen voor het laatst verhoogd met 1,25%. Uiteraard los van de individuele verhogingen.

Hiermee hebben partijen het risico gelopen achter de feiten aan te gaan lopen en is er nogal een hypotheek komen te liggen op de afspraken die nog gemaakt moeten gaan worden voor 2018 en verder.

Overleg

Het afgelopen jaar is er in ieder geval heel veel overleg geweest. Met name op thema’s als Duurzame Inzetbaarheid en het fenomeen van beoordelingsgesprekken. Verder heeft Sweco laten onderzoeken hoe hun arbeidsvoorwaarden zich verhouden tot de arbeidsvoorwaarden van de omgeving waarin Sweco zich bevindt. Iets wat normaal gesproken slechts op individueel niveau wordt onderzocht door vertrekkende collega’s. Op maandag 15 oktober 2018 spreken wij de kaderleden weer en maandag 29 oktober 2018 starten de onderhandelingen.

Perspectiefnota

Op dit moment legt De Unie de laatste hand aan de Perspectiefnota voor 2019. Ik kan dus nu niet anders dan te wijzen op de Perspectiefnota voor 2018.

Deze perspectiefnota behandelt tal van onderwerpen. Het gaat erom een vertaalslag naar de situatie bij Sweco te maken. Juist bij een bedrijf als Sweco kijken we wat daar aan maatwerk gewenst is.

Uitnodiging

Ik nodig de Unie-leden harte uit mij te voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen/verbeteringen die zij graag in de arbeidsvoorwaarden gerealiseerd zouden willen zien. Waar ligt de prioriteit? Wat is belangrijk? Wat is de ondergrens en tot hoever willen Unie-leden gaan? Waar moet het in de aanstaande onderhandelingen over gaan? Waar liggen de accenten, wat is heilig en wat is bespreekbaar? Ik hoor het graag.

Ledenwerving

Heel belangrijk: De Unie praat slechts mee over arbeidsvoorwaarden namens haar leden. Een achterban van enige omvang is nadrukkelijk gewenst. Valt het draagvlak weg dan vervalt daarmee ook de zetel aan de onderhandelingstafel en dus de mogelijkheid om mee te beslissen. Ik vraag de Unie-leden alert te zijn op signalen van collega’s die nog niet bij De Unie zijn aangesloten. Het kan een reden voor anderen om zich ook aan te sluiten bij De Unie

Zijn er vragen of opmerkingen over de onderhandelingen, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.

Ik hoor het graag!