De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Stand van zaken sociaal plan ABB Barendrecht

Dit nieuws gaat over ABB Van Lien in Barendrecht. 

Sociaal plan

We hebben tweemaal met de directie gesproken en onderhandeld over het sociaal plan voor de medewerkers van locatie Barendrecht. We zijn er nog niet uit. Op veel punten hebben we overeenstemming kunnen bereiken, maar op een aantal belangrijke punten nog niet.

Ten eerste vinden wij het bod van de directie voor de beëindigingsvergoeding te laag. ABB Van Lien maakt een redelijke winst. Daarom vinden wij dat er meer in moet zitten dan de 1,5% de wettelijke transitievergoeding, zoals er nu op tafel ligt. Op dit punt moet ABB nog een flinke stap zetten, vinden wij.

Verder heeft de directie aangegeven dat ze langzaam de productie willen afbouwen tot in principe mei 2019. Om dat te kunnen doen, willen zij het personeel dat boventallig is op verschillende momenten tussen november 2018 en ongeveer mei 2019, ontslag aanzeggen. Wij vinden dat zodra er een sociaal plan is, iedereen die boventallig is vanaf het eerste moment recht heeft op alle regelingen in dit plan.

In het sociaal plan komen ook afspraken te staan over outplacement en een scholingsbudget voor werknemers. Dit om de medewerkers van ABB Van Lien te helpen met het zoeken naar ander werk.  Het overleg over dit soort afspraken verloopt redelijk goed.

Op 17 oktober 2018 onderhandelen we verder over het sociaal plan.

Hoe verder?

We hopen op 17 oktober 2018 tot een fatsoenlijk onderhandelingsresultaat te komen. Als dit lukt, is ons idee om in de week daarna een personeelsbijeenkomst te organiseren voor de medewerkers op locatie Barendrecht met als doel om dan het resultaat toe te lichten en ruimte te geven aan medewerkers om vragen te stellen aan ons. Daarna zullen we het resultaat voor stemming voorleggen aan onze leden op locatie Barendrecht.