De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Stand van zaken cao-onderhandelingen NXP

Op 24 september 2018 is het cao-overleg tussen NXP en de vakbonden over een nieuwe cao gestart.  Tijdens deze eerste overlegronde hebben de vier vakbonden hun voorstellen toegelicht. NXP had echter zijn huiswerk nog niet gedaan en liet weten daar de volgende keer pas mee te komen. Belangrijke punten voor de vakbonden zijn een goede cao-loonsverhoging van 3,5% voor de eerste 12 maanden, een nieuw rechtvaardig bonussysteem voor alle NXP-medewerkers en afspraken waarbij medewerkers in 80% deeltijd kunnen werken met het loon van 90% en een volledige pensioenopbouw van 100%. Daarnaast zijn er ook voorstellen gedaan voor het verbeteren van jouw werk-/privébalans en duurzame inzetbaarheid (onder andere werkdruk en scholing). De cao-voorstellen van De Unie kun je hier lezen. Inhoudelijk heeft NXP op 24 september 2018 niet op onze voorstellen gereageerd.

Tijdens de tweede overlegronde op maandag 1 oktober 2018 heeft NXP de vakbonden onaangenaam verrast met hun cao-voorstellen, die wij tegelijkertijd ook moeten beschouwen als een reactie op onze cao-voorstellen. Waar vakbonden, na de afsluiting van de moeizame en mislukte Qualcomm overname, een motiverende cao met goede verbeteringen voor de medewerkers willen realiseren, wil NXP voornamelijk verslechteringen doorvoeren waarmee men onder andere verschil wil gaan maken tussen “oude” NXP-medewerkers en “nieuwe” NXP-medewerkers.

De NXP-voorstellen lees je hier.

Belangrijkste verslechteringen zijn onder andere:

 • Hogere pensioenpremie NXP-werknemer conform de bedrijfstak (nu bijna 3% premie, in de bedrijfstak ruim 11%).
 • Verhogen leeftijdsgrenzen ontziemaatregelen aan nieuwe AOW van 50 jaar naar 5 jaar voor bereiken AOW. Bijvoorbeeld: In plaats van met 50 jaar niet meer verplicht overwerken, vanaf 61 jaar niet meer verplicht overwerken.
 • Aanpassen toeslagpercentage voor werken op zaterdag van 115% naar 55%.
 • Schrappen loondoorbetaling tijdens 3e ziektejaar.
 • Aanpassen ArbeidsTijdenWet (ATW). Hierdoor worden een aantal zaken slechter voor medewerkers:
  – Aantal verplichte rusturen per twee weken.
  – Maximale arbeid per dienst van 10 uur en 2 overuren naar 12 normale uren zonder overwerk.
  – Meer nachtdiensten per 4 weken of per jaar.
 • Geen cao-loonsverhoging in 2018 omdat NXP vindt dat door de cao-verhoging, de individuele verhogingen van de oude NXP cao EN de éénmalige uitkering voor het mislukken van de Qualcomm deal van 1,92% er in 2018 al voldoende koopkrachtverbetering is gegeven.

Voor een cao-verhoging in 2019 heeft NXP nog geen voorstel gedaan.

Het idee is dat er op 11 oktober 2018 door vakbonden en NXP verder wordt gesproken over de cao-wijzigingsvoorstellen. Vakbonden zouden graag vóór 11 oktober 2018 vernemen wat jij vindt van de gang van zaken en cao-voorstellen van NXP. Neem daarvoor contact op met één van de kaderleden of vakbondsbestuurder. Na 11 oktober 2018 zullen vakbonden ook ledenbijeenkomsten gaan organiseren om te horen wat voor jou nu echt belangrijk is om tot een nieuwe NXP-cao te komen.