De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sportinstellingen: Cao sport 2019

Eindbod afgewezen

Uitslag ledenraadpleging

Vorige maand hebben we je geraadpleegd over het eindbod. De Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS) heeft de onderhandelingen afgesloten met een eindbod. De afspraken in dit eindbod zijn door onze leden afgewezen. Niet alleen de leden van De Unie vonden de uitkomst van de onderhandelingen onvoldoende, ook de leden van collega-werknemersorganisaties hebben het weggestemd.

Het zat er aan te komen

De achterbannen zijn van mening dat minimaal het percentage van de verwachte inflatie moet worden gehanteerd. Niet alleen om koopkracht te behouden maar ook om die koopkracht te verbeteren. Elk jaar wordt er meer verwacht van inzet, kennis en verantwoordelijkheden dat mag ook beloond worden. Loonbod – 2,2% – is onvoldoende gezien de verwachte inflatie van 2,7%. Je kunt niet voortdurend blijven matigen in loonontwikkeling. Op enig moment keert de wal het schip. Dat moment lijkt nu bereikt.

Opnieuw met elkaar om de tafel

We willen op korte termijn hierover weer in gesprek en hebben werkgevers gevraagd ons daarvoor uit te nodigen.

Overigens

Een loonsverhoging kan best matig zijn als er ook hele goede afspraken gemaakt kunnen worden op andere onderwerpen (zoals bijvoorbeeld Duurzame Inzetbaarheid). Daar is echter in dit eindbod ook geen sprake van.