De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sportinstellingen: Cao 2019 – 2020

Nieuwe afspraken in de cao

Op 19 november 2018 was er een eerste onderhandelingsronde en 17 december 2018 was sprake van ronde III. De onderwerpen die de Unie-leden hebben aangedragen en ons Arbeidsvoorwaardenbeleid vormden de uitgangspunten voor ons overleg.

Moeizaam    

Tijdens de onderhandelingen hebben we geprobeerd de verschillen tussen werkgevers en werknemers te verkleinen. Dit is helaas niet helemaal gelukt (of helemaal niet).

Eindbod

Werkgevers kwamen uiteindelijk met hun eindbod. Er zit op dit moment kennelijk niet meer in. Lees hier wat er uiteindelijk geboden wordt. Daarbij nog een korte toelichting:

Loon

De jaarlijkse structurele loonsverhoging valt in twee delen te knippen:
Per 1 januari 2019 zullen de lonen met 1,7% worden verhoogd en de eindejaaruitkering met 0,5%.
Per 1 januari 2020 verhogen lonen weer met 1,7% en de eindejaarsuitkering met 0,5%.
(Bij sportinstellingen met een 13de maand, verhoogt men ook de 13de maand met 1,7%)

Sportwerkgevers geven aan de lonen niet verder te kunnen verhogen, omdat ze minder leden en minder sponsoren hebben.

De Unie voorzag voor 2019 een ruimte van 4%. Gelet op de verwachte inflatie bieden de werkgevers in hun eindbod dus amper behoud van koopkracht.

Budget voor Duurzame Inzetbaarheid

Als er één branche is waar men alles zou af moeten weten van recuperatie, afnemende fysieke capaciteit en het voorkomen van blessures en uitval, dan is het de sport wel. Kennelijk is dat alleen van toepassing op sporters en niet op medewerkers. Terwijl werken in de sport inmiddels ook top-sport op zichzelf is.

De Unie heeft een panklaar recept aangeleverd om tot een budget te komen waarmee de medewerkers zouden kunnen starten. Daarnaast hebben we werkgevers op een presenteerblaadje aangegeven waarmee de medewerker zou kunnen beginnen als het om Duurzame Inzetbaarheid gaat.

Het was echter niet wat werkgevers zelf bedacht hadden en het ging kennelijk allemaal te snel. In plaats daarvan gaat men een aantal proeven uitvoeren en zijn we ultimo 2020 weer twee jaar verder. Wéér twee jaar om de hete brei heen gedraaid.

Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs

Nu de werkgevers een eindbod hebben neergelegd, wil ik graag van de medewerkers horen wat zij van dat eindbod vinden.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers weten elkaar te vinden. Er is intensief contact en partijen hebben over en weer oog voor elkaars belangen. Dat tilt belangenbehartiging naar een hoger niveau. Juist in zo’n branche heeft een Unie-lidmaatschap meerwaarde. Je betrokkenheid is daarbij essentieel.

Nieuwe leden welkom en héél hard nodig

De afgelopen jaren heeft De Unie – spijtig genoeg – in een aantal branches, sectoren of bedrijven afscheid genomen van cao-overleg, omdat het ledental te klein geworden was. Dat hoeft niet voor de eeuwigheid te zijn, want een ledental kan uiteraard ook weer groeien. Wil jij dat De Unie namens jou blijft meepraten over de arbeidsvoorwaarden in de Sport? Zorg dan dat we uit de gevarenzone blijven en werf af en toe een nieuw lid. Praat samen mee en verstevig onze positie in de Sport. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.

Zijn er vragen over de onderhandelingen of  het geven van een mening neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067