De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Reisbranche: Participatie nieuwe cao

De Unie is al geruime tijd in gesprek met de ANVR om tot een nieuwe cao te komen. De huidige cao is nogal verouderd en grotendeels gebaseerd op de Retailbedrijven. Er zijn echter al jaren grote veranderingen in de branche onder andere de ontwikkeling van offline naar online. Veel functies die nu in de praktijk voorkomen staan niet in de cao. Maar ook de inhoud van allerlei belangrijke onderwerpen zoals jezelf ontwikkelen en moderne afspraken over arbeidstijden ontbreken of zijn verouderd. Dat is de reden dat we een grote slag willen maken naar een compleet nieuwe cao.

Om tot een mooie en innovatieve cao te komen hebben we afgesproken om ook in gesprek te gaan met medewerkers en bedrijven. Met deze notitie informeren we de Unie-leden over de aanpak en vragen we hen om mee te doen aan een gesprek met collega’s van je uit andere bedrijven. Het zijn geen Unie-bijeenkomsten maar gespreksgroepen van 4 medewerkers die lid zijn van één van de vakbonden en 4 vertegenwoordigers van de bedrijven.

Het is voor de Unie-leden heel erg belangrijk om mee te doen. De praktijkervaring en wensen krijgen daarmee de volle aandacht. En daarmee kan er een betere cao uit de bus rollen.
Lees hier de notitie en geef als Unie-lid op voor één van de genoemde clusters en data. Opgeven kan via e-mail han.ter.halle@unie.nl.

Let op:
Als een Unie-lid één van de bijeenkomsten wil bijwonen en deze dag valt op een werkdag dan kan er op grond van de cao een bijzonder verlof gekregen worden: vakbondsverlof. Als dit tot problemen leidt neem dan even contact met mij op.