De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Verslag cao-onderhandelingen

Op 17 en 18 maart 2022 heeft De Unie cao-onderhandelingen gevoerd met de Rabobank. We hadden vooraf afgesproken dat we deze dagen vooral over pensioen zouden spreken. We wilden  kijken of het mogelijk is om over dit belangrijke onderwerp overeenstemming te bereiken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

We hebben de 17de uitsluitend over pensioen gesproken. Op deze dag hebben de vakorganisaties enerzijds en de Rabobank anderzijds hun uitgangspunten neergezet. Op de 18de hebben we goed naar elkaar geluisterd en geprobeerd de punten te vinden in het pensioendossier waar we het met elkaar over eens zijn.

We vinden allemaal dat de Rabobank een goede pensioenregeling moet hebben voor de medewerkers. Alle partijen zijn bereid om een beschikbare premieregeling af te spreken, die uitgevoerd zal worden door het Rabobank Pensioenfonds. We weten allemaal dat de nieuwe pensioenregeling ook veel geld gaat kosten. Het lijkt dat we er bijna zijn, maar dat is niet het geval. Als je een pensioenregeling ontwerpt moet je het over heel veel variabelen eens worden.

Daarnaast moeten we ook nog afspraken maken over het nabestaandenpensioen en over de loondoorbetaling en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Overige onderwerpen

We hebben over de structurele salarisverhoging gesproken. En de vakorganisaties hebben de onderwerpen benoemd die voorwaardelijk zijn om een onderhandelingsakkoord te kunnen sluiten. In dit kader heeft De Unie een presentatie verzorgd met voorbeelden van 80/90/100-regelingen en vrijwillig vervroegd pensioenregelingsregelingen (RVU) in de financiële sector. Het gaat om: ABN-AMRO, ING, DNB, Aegon, NN Group, Achmea, a.s.r., Geldmaat, sector-cao Banken, sector-cao Verzekeringen, sector-cao Zorgverzekeraars.

In al deze cao’s staat:

  • of een versie van de 80/90/100-regeling
  • of een versie van de vrijwillig vervroegd uittredingsregeling
  • of beide regelingen.

Onderwerpen Rabobank

De Rabobank heeft ook aangegeven welke onderwerpen zij in de cao willen regelen. De Rabobank wil onder andere graag afspreken hoe medewerkers grotere salarisstappen kunnen maken. De individuele salarisverhoging is nu 2% of 4% afhankelijk van je beoordeling. We bespreken of we dit kunnen verbeteren. Een ander voorbeeld is de verbetering van de thuiswerkregeling. Dit zijn herkenbare onderwerpen. Deze onderwerpen zijn ook door leden van De Unie genoemd omdat zij deze arbeidsvoorwaarden graag wilden verbeteren.

Hoe verder?

Partijen zijn uit elkaar gegaan met de opdracht om na te denken hoe we de wederpartij tegemoet kunnen komen. Wij moeten nadenken of we een beweging kunnen maken in het pensioendossier en in onze loonvraag.

Volgende overleg

We hebben nog drie dagen onderhandelen voor de boeg: 22 maart, 28 maart en 30 maart. En 1 april 2022 is de reservedag.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen?

Neem dan contact op met één van de kaderleden. Je kunt ook mailen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Afdrukken