De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Verslag cao 22 maart 2022

Op 22 maart 2022 hebben wij cao-overleg met jouw werkgever gevoerd. We hebben deze dag gebruikt om de sfeer van de onderhandelingen te verbeteren, deze waren door de grote afstand tussen de voorstellen erg gespannen geworden. We praten nu meer over wat ons bindt. Daarnaast zijn we dieper ingegaan op een aantal complexe onderdelen van de pensioenregeling, zoals premievrijstelling bij invaliditeit, verzekering van loonbetaling bij arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoe gaan we verder?

Maandag 28 maart 2022 en woensdag 30 maart wordt het overleg weer voortgezet. We praten dan over de collectieve salarisverhoging. De Unie en de Rabobank zitten op dit onderwerp nog ver van elkaar. Wij krijgen veel e-mails van leden die de onderhandelingen gespannen volgen. Daarbij zijn veel vragen over de voortgang van het overleg en specifiek over: individuele salarisverhoging, verlof, thuiswerkvergoeding, reiskostenvergoeding, 80/90/100-regeling en RVU.

Wij beginnen op maandag met een toelichting op het onderwerp thuiswerken. De enquête onder de leden heeft de volgende uitslag opgeleverd:

 • Vraag Dagvergoeding: Je hebt recht op gemiddeld € 2,00 per dag dat je thuiswerkt. Is dit voldoende om de kosten die jij maakt te compenseren?

Antwoord:
86% van de respondenten vindt dit (zwaar) onvoldoende

 • Vraag Thuiswerkfaciliteiten: Heb je voor je werk thuis goed arbotechnisch kantoormeubilair?

Antwoord:     

 • 63% ja
 •  8% weet niet
 • 29% nee

Met name ontbreken verlichting, tweede scherm, goede bureaustoel, instelbaar bureau

 • Vraag Arbocheck: Heb je een arbocheck gedaan? (beeldscherm op de goede hoogte, bureau op goede hoogte ingesteld etc.)

Antwoord:
48% van de respondenten geeft aan geen arbocheck te hebben gedaan

 • Vraag Internetvergoeding: Een werkgever mag tot maximaal € 40,00 per maand internetkosten vergoeden. Welke situatie is op jou van toepassing?

Antwoord:

 • 33% heeft een duurder abonnement genomen of een andere provider
 • 37% verwacht een internetvergoeding van de Rabobank

In de commentaren veel opmerkingen dat IT-apparatuur zelf aangeschaft is (dockingstation, wifi versterker, extra scherm, bekabeling) en veel klachten over hoge energiekosten.

 • Vraag Impact op gezin: Moet je gezin er rekening mee houden als jij thuis werkt?

Antwoord:

 • 39% nee of niet van toepassing
 • 61% ja

Vooral in het weekend of in de avond werken blijkt voor het gezin als belastend te worden ervaren.

De Unie ziet in de enquêteuitslag dat het nodig is om afspraken te maken over de thuiswerkvoorzieningen. Ook vragen leden om een verhoging van de km-vergoeding omdat de benzine- en dieselprijzen extreem hoog zijn.

Pensioen

Het tweede belangrijke onderdeel van de onderhandelingen is de nieuwe pensioenregeling. De vakorganisaties hebben een gezamenlijk voorstel ontwikkeld dat naar onze mening voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn in het pensioenakkoord en waarin wij rekening houden met de belangen van de Rabobank.  Cao-partijen hebben zichzelf de opdracht gegeven om maandag aan het eind van de dag in ieder geval overeenstemming te hebben bereikt over de hoofdlijnen van de pensioenregeling.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met ons wilt delen? Neem dan contact op met één van de kaderleden, of stuur een e-mail naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Afdrukken