De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rabobank: Enquête arbeidstijden Financieel Adviseurs

De Unie heeft een enquête onder financieel adviseurs uitgevoerd. De resultaten hiervan wil ik graag met je delen.

 

 

Krijg een jaar lang gratis lidmaatschap van De Unie kado van Rabobank!

De wijziging in de arbeidstijden voor financieel adviseurs is het gevolg van de instemmingsaanvraag in relatie met adviesaanvraag Excellente Klantbediening Financieel Advies. De instemmingsaanvraag regelt openstelling op:
Doordeweeks van 08.00 – 21.00 uur.
Op zaterdagen van 09.00 – 17.30 uur.

Voor financieel adviseurs is dit een uitbreiding van de werktijden in de ochtend, avond en in het weekend. Een ingrijpende wijziging.

In de instemmingsaanvraag belooft de Rabobank het volgende:

“Bij de implementatie van het werken volgens deze methode (centrale roostering red.) wordt uitgegaan van de wens van de medewerker ten aanzien van beschikbare tijden. Daarin kan de medewerker volgens deze methode ook wijzigingen aanbrengen ten aanzien van werktijden die beter passen bij de eigen situatie. Het kan echter ook zijn dat op basis van forecast blijkt dat roosters aangepast moeten worden. Dat gebeurt altijd in dialoog met de medewerkers en het team samen.”

De ORR heeft ingestemd met de wijziging onder een aantal voorwaarden. De Unie is met het onderzoek naar de arbeidstijden gestart in verband met aangekondigde evaluatie in januari 2022. Ook twee van de voorwaarden van de ORR geven nog ruimte voor bijsturing.

Voorwaarde 2

Het bedrijf bepaalt elk jaar het percentage van het hypotheek-volume dat met klantgesprekken op zaterdag wordt gerealiseerd op het gebied van hypotheken. Daarbij wordt steeds afgewogen en onderbouwd of een zaterdagopenstelling nog zinvol is in relatie tot klant- bedrijf- en medewerkersbelang. De ORR ontvangt jaarlijks deze analyse voor het eerst op 01-07-2022.

In de enquête benoemen verschillende medewerkers dat zij zich zorgen maken dat door de centrale roostering klanten juist op zaterdagen worden ingepland, waardoor uit de cijfers straks zal blijken dat zaterdagopenstelling zinvol is.

Voorwaarde 3

Het bedrijf evalueert vóór 01-03-2022 de invoering van centrale roostering. In de evaluatie worden ten minste de impact op het werkplezier en het ziekteverzuim meegenomen.

Met deze enquête levert De Unie input voor de evaluatie die wordt voorbereid.

Hoe verder

De Unie zet het resultaat van de enquête op de agenda van het periodiek overleg dat wij hebben met de Rabobank.

In dit gesprek neem ik de verschillende zorgpunten mee die in de enquête naar boven zijn gekomen.

  • Bij de roostering wordt onvoldoende rekening gehouden met de wensen van medewerkers, wat gaat de Rabobank hieraan doen?
  • De Rabobank-cao kent geen regeling voor onregelmatige werktijden. Indien een zo grote groep onregelmatig moet werken en onvoldoende zeggenschap heeft over hun eigen werktijden, rest De Unie geen andere optie dan de arbeidsvoorwaarden hierop aan te gaan passen.
  • De balans van werk en privéleven wordt nadelig beïnvloed voor de medewerkers. Vindt de Rabobank dit in verhouding staan met de doelstellingen die zij willen bereiken.
  • Hoe wordt in de evaluatie gemeten of de uitbreiding van de openstelling bijdraagt aan Excellente Klantbediening.
  • De splitsing in Financieel adviseur Wonen en Financieel adviseur Vermogen heeft als neveneffect dat medewerkers minder WFT-opleidingen volgen. Dit heeft een nadelig effect op hun duurzame inzetbaarheid.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op. Je kunt haar bereiken door een mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

Afdrukken