De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Principeakkoord bereikt voor de Cao Motorvoertuigen en Tweewielers

Gisteren, 29 november 2018, heeft De Unie een principeakkoord gesloten met de BOVAG voor een nieuwe cao voor de cao Motorvoertuigen en Tweewielers.

In het begin gingen de onderhandelingen heel prettig. Maar ineens weigerde de BOVAG om door te onderhandelen als werken op zaterdag niet als gewone werkdag gezien ging worden. De vakbonden zijn daar niet op ingegaan en uiteindelijk is de BOVAG toch weer aan de onderhandelingstafel verschenen en heeft dit geleid tot een akkoord.

Wat staat er in het afgesloten principeakkoord?

De belangrijkste punten uit het principeakkoord zijn:

 • Looptijd van 2 jaar, 1-11-2018 tot 31-10-2020
 • Op 1-2-2019 een verhoging van de salarissen met € 81,-
  Op 1-2-2020 een verhoging van de salarissen met € 83,-
 • Aanpassing van de jeugdschalen
 • Generatiepact vanaf 60 jaar:
  Recht op het model 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw
  Dubbele vrijwilligheid voor de modellen
  70% werken, 85% loon en 100% pensioenopbouw
  60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw
 • Blijvende aandacht voor scholing en ontwikkeling
 • Gezamenlijk onderzoek naar de noodzaak voor werken op zaterdag

De volledige tekst van het principeakkoord zal ik binnenkort publiceren.

Hoe nu verder?

Om ook definitief tot een cao te komen is natuurlijk de mening van de leden belangrijk. Komende week zal ik de Unie-leden vragen om te stemmen op het resultaat van deze onderhandelingen, daarvoor krijgen de leden een aparte mail met de mogelijkheid om te stemmen.

Vragen?

Zijn er vragen, neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail albert.meeuwissen@unie.nl.