De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Coop en Plus Sociaal Plan: de laatste loodjes wegen het zwaarst

In onze vorige nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het sociaal plan. Inmiddels hebben we een goed overleg gehad met de directie en later met de ondernemingsraad (OR) van Coop. Wij willen nog afspraken maken over flexibel werken, thuiswerken en de ontslagvergoeding. 

Altijd als eerste op de hoogte van Coop en Plus nieuws?

Distributiecentrum Haaksbergen

Door de fusie van Coop en Plus is er nu een distributiecentrum binnen 1,5 uur reistijd. Voor de medewerkers in Haaksbergen betekent dit passend werk. Zij zouden anders hun baan verliezen en onder het sociaal plan vallen. Dit is goed nieuws. Echter, het kan zijn dat jij een andere keuze gemaakt zou hebben. In dat geval heeft de directie aangegeven open te staan voor passende oplossingen. Mocht dit voor jou niet passend zijn, dan hoor ik dat graag van je. We kijken dan wat we voor jou kunnen betekenen.

Sociaal plan

We hebben een goed gesprek gehad over het sociaal plan. Op veel punten zijn we al tot elkaar gekomen. De directie wil de voorgenomen afspraken juridisch nog laten toetsen. Het uitgangspunt blijft het vorige sociaal plan.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding blijft conform de oude transitievergoedingsregeling. Dit is dus beter dan de huidige regeling. De oude regeling was wel slechter voor mensen met een kort dienstverband. We hebben afgesproken dat de nieuwe regeling gehanteerd wordt als dit gunstiger voor de werknemer is.

Reistijd en kostenvergoeding

We hebben lang over de reiskostenvergoeding gesproken. De directie wilde niets veranderen. Uiteindelijk is de km-vergoedingsregeling aangepast. In plaats van
€ 0,15 wordt er straks € 0,19 vergoed. Er kwamen nogal wat vragen binnen over het reizen en de files die er heen en terug altijd staan. De uitkomst is dat de meeste werknemers buiten de spits kunnen reizen door flexibele werktijden te hanteren en van huis uit te werken. Samen met de OR moet dit vorm gegeven worden. De verwachting is dat het voor vrijwel iedere werknemer passend zal zijn.

Begeleidingscommissie

Iedere werknemer kan zich tot de begeleidingscommissie wenden, als hij/zij van mening is dat er onrecht aangedaan wordt. In het vorige sociaal plan stond dat deze commissie bestond uit twee leden aangewezen door de werkgever en twee leden door de OR. Dit hebben we aangepast. De werkgever mag twee leden aanwijzen, de OR één en de vakbonden ook één. Er komt een onafhankelijke voorzitter. Dit om te voorkomen dat wanneer de commissie er niet uitkomt, de werkgever zelf een besluit neemt.

Het laatste nieuws direct in je mail?

Overleg OR

Ook de OR had ons vooraf van input voorzien. Overigens week dat niet erg af van wat ik al van jullie ontvangen had. Het overleg met de OR is prima en we houden elkaar vooral goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vervolg

De directie gaat de teksten aanpassen waarna wij als vakbonden hier volgende week naar kijken. Als wij het goed genoeg vinden om het ter goedkeuring aan de leden voor te leggen, dan zullen we dat doen. Anders komt er nog een gesprek. De leden ontvangen dan de complete inhoud van het sociaal plan én kunnen daarover stemmen.

Dit is dus het moment om lid te worden! Alleen dan stem je mee! 

Contact

Mocht jij toch nog vragen hebben met betrekking tot het sociaal plan, stuur me dan een e-mail via gerard.van.der.lit@unie.nl.

 

Afdrukken