De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Partou Kinderopvang/BSO Amsterdam: Overname van een buitenschoolse opvang

Vooraf – HERHAALDE OPROEP: Kaderleden / contactpersonen

Voor De Unie van groot belang zijn de leden die willen en kunnen functioneren als schakel tussen de belangenbehartiger en de leden. Dat kunnen ook leden zijn die in de diverse ondernemingsraden zitten. Ik wil de Unie-leden vragen om zich met mij in verbinding te stellen. Ik wil graag op korte termijn kennismaken.

Partou heeft ons 20 november 2018 laten weten dat ze BSO Amsterdam van Brood & Spelen Groep heeft overgenomen. De buitenschoolse opvang vindt plaats op 9 plaatsen in Amsterdam.

Omdat alle medewerkers al onder de cao Kinderopvang vallen veranderd er niets aan de arbeidsvoorwaarden en het personeel gaat gewoon over met behoud van rechten en plichten.

Manager HR, mevrouw Antoinette Spaan heeft mij tevens bevestigd dat het geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid zal hebben. Sterker nog: De nieuwe BSO-collega’s in Amsterdam zijn hard nodig.

Graag hoor ik hoe de medewerkers tegen deze overname aankijken.

Indien er verder nog vragen zijn neem dan gerust contact met mij op.

Nieuwe leden welkom

De Unie bij Partou heeft meer leden nodig: Iedereen is welkom. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.

Voor vragen of een mening geven neem contact met mij op via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.